Statkraft bygger sin tredje vindpark i Skottland

Statkraft har besluttet å bygge sin tredje vindpark i Skottland. Andershaw Wind Farm i South Lanarkshire får 11 vindmøller og en samlet installert effekt på 36 MW.

Prosjektet er det tredje Statkraft gjennomfører i Skottland, etter byggingen av Baillie Wind Farm i 2013 og Berry Burn Wind Farm i 2014. Selskapet åpnet sin første vindpark i Storbritannia i 2009, da Alltwalis Wind Farm i Wales sto ferdig.

Den nye vindparken bygges sør i Skottland, 50 km sør for Glasgow. Byggingen av Andershaw styrker Statkraft's posisjon i det britiske energimarkedet, og bidrar til å nå Skottlands ambisiøse mål om en renere energiforsyning.

Byggearbeidene i vindparken blir påbegynt senere i måneden. 11 vindturbiner av typen Vestas V117, hver på 3,3 MW, vil bli montert neste sommer. Vindparken er planlagt ferdigstilt høsten 2016.

Ferdig bygget vil vindparken i gjennomsnitt produsere ca 110 GWh årlig. Statkrafts investeringsramme for prosjektet er om lag 580 millioner kroner.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.