Foto: Berit Roald / NTB

 Foto: Berit Roald / NTB

Statkraft bøtelagt for graving i nasjonalpark

Statkraft har vedtatt et forelegg på 100.000 kroner for brudd på naturmangfoldloven etter å ha gravd i verneområdet til Jostedalsbreen nasjonalpark.

Forelegget er også for brudd på forskriften for nasjonalparken, melder NRK.

Bakgrunnen for forelegget er at selskapet ikke var tilstrekkelig aktsomme da de startet arbeid innenfor nasjonalparkgrensen uten å ha tillatelse til dette, skriver politiadvokat Kjell Linge Tomren til kanalen. Arbeidet ble gjort for å drive flomsikring langs Fåbergstølselvi i Luster kommune.

Gravingen skjedde våren 2019, og Statkraft la seg da flate for å ha gjort gravearbeid innenfor grensen uten tillatelse.