Byggingen av E39 Eiganestunnelen startet i 2014 og kontrakten hadde en verdi på rett over to milliarder kroner. Tvisten om sluttoppgjøret i prosjektet har vært gjennom to rettsinstanser. Nå er saken anket til Høyesterett.

Byggingen av E39 Eiganestunnelen startet i 2014 og kontrakten hadde en verdi på rett over to milliarder kroner. Tvisten om sluttoppgjøret i prosjektet har vært gjennom to rettsinstanser. Nå er saken anket til Høyesterett.

Staten ble dømt til å betale entreprenør 400 millioner kroner – anker til Høyesterett

Staten har bestemt seg for å anke tvistesaken om sluttoppgjøret ved E39 Eiganestunnelen til Høyesterett.