Fra venstre: Toralf Sørhus (anleggsleder), Torleiv Halleland (markedssjef), Olav Stangeland (konsernsjef Stangeland Gruppen), Kai Peder Birkeland (daglig leder), og Helge Mundal (HMS-KS leder). Foto: Stangeland Gruppen.

Stangeland-selskaper slår seg sammen

Birkeland Maskinentreprenør og T. Halleland slår seg sammen til et selskap. Halleland fusjoneres inn i Birkeland Maskinentreprenør, og samtidig endres navnet til Birkeland AS.

Det nye selskapet vil bestå av 90 ansatte og hadde i 2019 en samlet omsetning på 175 millioner. Målet med sammenslåingen er å styrke posisjonen ytterligere som den ledende entreprenøren på Haugalandet og Sunnhordaland, står det i en pressemelding fra Stangeland Gruppen, Birkeland Maskinentreprenør AS og T. Halleland AS.

Stangeland Gruppen kjøpte i september 2019 50 prosent av drift- og eiendomsselskapet T. Halleland AS, og i mai 2020 ble også 50 prosent av Birkeland Maskinentreprenør AS en del av konsernet. I september 2020 kjøpte Stangeland Gruppen resten av Halleland og eier nå 100 prosent av T. Halleland.

Kai Birkeland blir daglig leder, og Torleiv Halleland blir markedssjef i Birkeland.

I det nye selskapet eier Stangeland Gruppen 60 prosent og Kai Peder Birkeland 40 prosent. Hovedkontor med administrasjon og verkstedfasilitet skal være i de tidligere Halleland lokalene på Ekrene Næringspark i Sveio. Birkeland har også kjøpt 50 prosent av Birkeland & Tyse Bergsprenger AS, står det i meldingen.

– I Birkeland tenker man mye i kubikk og meter, og Halleland er jevne og stødige. Med andre ord, har de begge sterke kvaliteter. I forhold til verdier og prinsipper, tenker vi alle likt. Folk skal ha det kjekt på jobb, og vi leverer alltid som avtalt. Det er likhetstrekkene, den unike kompetansen i begge selskap, samt mulighetene fremover som i korte trekk er fundamentet i fusjonen, sier Olav Stangeland.

– I flere år har vi levert oppdrag som avtalt, jevnt og stødig bygget relasjoner og tillitt i markedet. Det er vi stolt av, og det skal vi dra med oss videre. Målet er at kundene våre skal oppleve en effektiv entreprenør med mer kompetanse og ressurser enn da vi drev hver for oss. Vi satser, utvikler oss og ser store muligheter i markedet, sier Kai Birkeland.

Torleiv Halleland understreker viktigheten av å være en trygg, attraktiv arbeidsplass.

– Satsningen og veksten gir oss muligheter også som arbeidsgiver. Vi har allerede mange felles verdier som arbeidsglede, innsats og ærlighet. Nå skal vi løse enda større og mer komplekse oppgaver. Det mener vi danner grunnlag for en attraktiv arbeidsplass, for ansatte med mål om å utvikle seg både som fagfolk og leder, sier Halleland.

Han fremhever spesielt arbeidet med lærlinger, digitalisering og det grønne skiftet som fokusområder.

Endringen trer i kraft 1. januar 2021. Det tas forbehold om at konkurransetilsynet skal godkjenne transaksjonen.