Her detonerer Stangeland 112 tonn med sprengstoff

880 borehull med til sammen 112.000 kilo sprengstoff sørget for monsterdetonering på Torsteinfjellet i Sandnes (se video).

Sprengningen, som ble utført rett før ferien, ga drøye 151.400 kubikk fast fjell, eller nesten 394.000 tonn løsmasser. Steinmassene kjøres til knusing og foredling hos Velde Pukk.

Ifølge bergleder Åsmund Bjerga i Stangeland Maskin, brukte de 600 timer på å forberede sprengningen. Tre Epiroc Smartroc-rigger boret til sammen 880 sprengstoffhull med en samlet lengde på nesten 17.800 boremeter.

– Planlegging og forberedelser er avgjørende for å få til god sprengning. Det er nesten alltid størrelsen på salven som trekkes frem, men det er oppsett og intervaller som betyr mest, sier Bjerga til Byggeindustrien.

(saken fortsetter under bildet)

Bergleder Åsmund Bjerga og bergsprenger Sigurd Gramstad i Stangeland Maskin. Foto: Stangeland Maskin.

Elektroniske tennere viktig suksessfaktor

Han forteller at sprengningen besto av to salver som ble detonert nesten samtidig. Bjerga trekker frem bruken av elektroniske tennere som en viktig suksessfaktor.

– Bruken av elektroniske tennere er veldig viktig for et vellykket resultat. Disse gir oss full styring og kontroll under sprenging av så store salver, fastslår Bjerga.

Det var Trond Horve, Rune Rettedal og Petter Refsland fra Stangeland Maskin som med hver sin rigg sørget for boringen av til sammen 880 hull. Bergsprenger Sigurd Gramstad var ansvarlig for detonasjonen av 112 tonn med sprengstoff.

Ifølge Åsmund Bjerga vil det ta 4-5 måneder før det er behov for ny sprengning på Torsteinfjellet.

Samarbeid

Torsteinfjellet ligger på Sviland i Sandnes, ved Velde Pukk sitt anlegg. I 2015 opprettet Stangeland Maskin AS og Velde AS selskapet VS Stein hvor begge eier 50 prosent. VS Stein skal sprenge ut og transportere cirka 15 millioner tonn stein over en estimert periode på ti år. Så langt er 5,6 millioner tonn tatt ut. Når fjellet er fjernet skal etter planen området brukes som industriområde.

Boringen av sprengstoffhull ble utført av en T45 (bildet) og to T35 Smartroc-rigger fra Epiroc. Foto: Stangeland Maskin.