Stadig færre lærere i realfag

Rekrutteringen av realfaglærere svikter fortsatt. Likevel mangler 40 prosent av norske skoler en plan for å komme ut av krisen.

En undersøkelse gjennomført av Synovate MMI for Mandag Morgen og organisasjonen Tekna avslører at interessen for å bli realfaglærer fortsetter å gå ned blant studenter i disse fagene.

Det er dramatisk for videregående utdanning i Norge som allerede sliter med store rekrutteringsproblemer og høy gjennomsnittsalder blant realfaglektorene, skriver Mandag Morgen.

Både ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen er det færre studenter på de pedagogiske studietilbudene for realfaglærere enn tidligere.

Få lektorer
Ved UiO har bare 24 studenter takket ja til praktisk-pedagogisk utdanning i matematikk i år mot 66 for to år siden. I naturfag har 23 takket ja mot 65 i 2005.
Realfagstudentene svikter også den relativt nye 5-årige lektorutdannelsen ved universitetene. Interessen for matematikk og naturfag er generelt synkende, fastslår Mandag Morgen.

Det er ikke statssekretær Per Bottolf Maurseth enig i. Han mener utviklingen innen realfag er i ferd med å snu.

- Det går den rette veien, sier han og viser til at flere elever søker seg til realfag i videregående skole.

Fortsatt negativ utvikling
Professor Svein Sjøberg ved Universitetet i Oslo har arbeidet med utviklingen innenfor realfagene i flere år. Han avviser at det er skjedd noe trendskifte.

- Det er ingenting som tyder på at den negative utviklingen i realfag er i ferd med å snu, selv om dette blir hevdet i enkelte medieoppslag, sier professor Sjøberg.

Ifølge undersøkelser foretatt av Mandag Morgen ligger Norge på europeisk bunnivå når det gjelder antall som velger realfag. I Norge er det 16 prosent av studentene som velger realfag mens tallene for Sverige og Finland ligger på henholdsvis 30 og 31 prosent.