Stabilt for byggevareindustrien

Salget av byggevarer innad i Norge landet på et litt lavere nivå i oktober enn samme periode i fjor.

Det skriver Byggevareindustrien i enmelding på sine nettsider.

Utviklingen fra oktober 2014 utgjør en svak nedgang på 0,4 prosent, eller 2,8 prosent hvis man korrigerer for prisstigning over et år. Utviklingen er, ifølge Byggevareindustrien, som forventet.

Hvis man dog korrigerer for at det var én salgsdag mindre i oktober 2015 enn året før, utgjør tallene en økning på 4 prosent, heter det i meldingen.

I løpet av årets 10 første måneder har byggevareindustrien opplevd en svak salgsøkning på 0,7 prosent fra samme periode året før. Prisstigningen fra 2014 til 2015 motvirker dog økningen, og gir en samlet nedgang på 1,4 prosent, kommer det frem i Byggevareindustriens statistikk.