God fart hos byggevareprodusentene

Hvordan det står til hos landets byggevareprodusenter er alltid en god indikator på hvordan det egentlig står til i den samlede byggenæringen. Byggevareprodusentene kan nå melde om meget gode tall.

Oversikten fra Byggevareindustrien forteller at de nesten er helt oppe på 2014-nivået for september, som var «all-time-high». De regner også med at man skal kunne matche nivået på fjoråret når inneværende år avsluttes.

Det er med andre ord en meget god driv i denne delen av næringen, noe som igjen tyder på at det skjer mye rundt om i byggenæringen, over store deler av landet.

Gjennom en rekke medieoppslag om en norsk økonomi som har slakket noe ned på farten, skulle man kanskje tro at dette også slo hardere inn over byggenæringen. Foruten enkelte områder hvor det går tregt, er det fortsatt en jevn god fart i næringen – og det er ingen klare tegn på at dette vil få en brå stopp med det første. I statsbudsjettet er det også lagt opp til flere tiltak som skal bidra til å holde hjulene godt i gang, også i områder som er hardere rammet av nedgangen innen olje og gass enn andre steder.

Vi forventer derfor fortsatt et bra trykk for de fleste som arbeider bredt innenfor næringen.