Spinn Arkitekter har blant annet tegnet Kongsberg videregående skole, som ble overlevert i 2023. Illustrasjon: Spinn Arkitekter
Spinn Arkitekter har blant annet tegnet Kongsberg videregående skole, som ble overlevert i 2023. Illustrasjon: Spinn Arkitekter

Spinn Aritekter skiller ut Kaels

Litt over tre år etter at Spinn Arkitekter kjøpte opp interiørarkitektkontoret Kaels Studio skiller de interiørarkitekturavdelingen ut av selskapet igjen.

I både 2022 og 2023 har Spinn Arkitekter vært nødt til å nedbemanne på grunn av vanskelige tider i arkitektbransjen, skriver arkitektkontorer i en pressemelding. På vei inn i 2024 har styret i tillegg gjort nye strategiske endringer i firmastrukturen.

Spinn Arkitekter kjøpte opp interiørarkitektkontoret Kaels Studio i 2020, men selv om interiørarkitektene, ifølge pressemeldingen, har bidratt til økt kompetanse og høyere kvalitet i Spinns prosjekter, skal det ha vært vanskelig å markedsføre denne kunnskapen slik at den også kunne benyttes av andre arkitektkontorer.

«Vi har derfor valgt, sammen med partner og avdelingsleder Morten Kaels, å avslutte den brede interiørsatsingen slik at den kan gjenoppstå som et nytt selskap i Kaels’ egen regi. Morten går ut av Spinn Arkitekter i 2024 for å konsentrere seg om prosjekter knyttet til rehabilitering, redesign, nye materialer og transformasjonsoppgaver med fokus knyttet til offentlige funksjonsbygg og kultur- og bygginteriør for kommersiell virksomhet», skriver Spinn Arkitekter.

Spinn har avdelinger i Tromsø, Stavanger og Oslo, og satser, ifølge pressemeldingen, på fremtidig vekst i både Tromsø og Stavanger. For å bedre posisjonere seg for de oppdragene som ventes etter den nåværende nedgangstiden er over, har Spinn slått sammen flere av sine interne avdelinger slik at de framover kun vil ha to faglige avdelinger: Spinn Arkitekter skal tilby ARK- og IARK-prosjektering i alle faser. Spinn Utvikling skal ta for seg tidligfase og planlegging.