Daglig leder James Dodson i Spinn Arkitekter (til venstre) og Morten Kaels. Illustrasjon: Spinn Arkitekter

Spinn Arkitekter kjøper Kaels Studio

Spinn Arkitekter og interiørarkitektkontoret Kaels Studio slår seg sammen etter at Spinn kjøpte samtlige Kaels Studio-aksjer denne uken.

Det skriver Spinn Arkitekter i en pressemelding tirsdag.

Spinn Arkitekter har 44 ansatte over fire avdelinger i Oslo, Tromsø, Stavanger og Trondheim.

‒ Det er med stor glede at vi nå utvider vårt tjenesteområde ytterligere til å inkludere interiørarkitektur og læringsmiljødesign, uttaler arkitektkontoret i pressemeldingen.

Kaels Studio AS er et interiørarkitektkontor etablert i 1996 med kompetanse på interiørprosjektering og analyse. Studioet har, ifølge pressemeldingen, lang erfaring fra komplekse prosjekter, brukermedvirkning og bygningsmessig oppfølging.

Kaels Studio og Spinn har samarbeidet de siste syv årene, skriver Spinn videre i meldingen.

‒ Over årene har det vokst en gjensidig respekt for hverandres arbeid, og en forståelse av at vi utfyller hverandre faglig. Vi har sett, gjennom vårt samarbeid, at tverrfaglige team med arkitekter og interiørarkitekter bidrar til å heve kvaliteten i prosjektene. Samarbeidet hjelper oss også til å skape innovative læringsmiljøer og gjennomføre gode brukerprosesser, uttaler arkitektkontoret.

Første september 2020 kjøper Spinn Arkitekter samtlige aksjer i Kaels Studio. Morten Kaels blir samtidig partner og avdelingsleder i Spinn Interiør. Samtlige av dagens fire medarbeidere i Kaels Studio blir med for å danne kjernen i interiøravdelingen. Kaels Studio fortsetter drift som et heleid datterselskap, og kontorene samlokaliseres hos Spinn Oslo i Rådhusgata, heter det i pressemeldingen.