Spår økte bruktboligpriser

- Boligmarkedet kan etter hvert få en ny giv fordi flere fremtredende økonomer nå har avblåst faren for ytterligere renteøkning, samtidig som det er slutt på den naturlige sommerstillheten, mener nestformann i meglergruppen Estate, Geir A. Dahl.

Han peker på at mye av frykten og usikkerheten i markedet forsvinner når det gis signaler om stabilitet over lengre tid i rentemarkedet. Dahl mener det er realistisk å tro på en økning i bruktboligprisene på fem prosent i løpet av første halvår 2003. Han råder potensielle boligkjøpere til å komme seg inn på boligmarkedet, og begrunner det med at boliger på sikt kommer til å bli enda dyrere enn de er i dag. Den årlige veksten i boligprisene har vært gjennomsnittlig 12 prosent de siste årene, med svingninger opp og ned i kortere perioder. - Historisk sett har prisøkningen på bruktboliger i vesentlig grad funnet sted i første halvår, med en utflating i andre halvår. Hvis vi forutsetter at renten holder seg stabil, og kanskje går ned etter hvert, er det grunnlag for å tro på en ytterligere prisvekst på boliger i 2003, sier Dahl. Han legger til at Estate-Gruppen tror inngangsbilletten i boligmarkedet er høyere om åtte måneder enn den er i dag høyere, selv om renten mot formodning ikke blir kuttet i nevnte periode. Stabil renteutvikling skal ikke være ikke det eneste momentet som underbygger påstanden om at prisene på bruktboliger kommer til å øke i løpet av første halvår 2003. - Byggekostnadene i nybyggmarkedet har skutt fart, og gjør at mange nye boliger har et meget høyt prisnivå i forhold til gode bruktboliger i samme området. Produksjonsverdien på nye boliger ser bare ut til å øke ytterligere i tiden fremover, samtidig som produksjonsprisen ligger atskillig over bruktboligprisene når vi også tar hensyn til oppussingsbehovet på brukte objekter. Dette fenomenet er med å trekke opp bruktboligprisene, påpeker Dahl.