Aldesas underleverandører i Norge har slitt med å få utbetalt penger i tide. Illustrasjonsfoto: Aldesa Entreprenør Norway

Spansk entreprenør har slitt med å betale norske underleverandører - Statens vegvesen truet med kontraktsheving

Inkassokravene har stått i kø for Aldesa i Norge, og i april truet Statens vegvesen for tredje gang på under ett år med å heve én av kontraktene de har med spanjolene.

Fakta

Aldesa har to prosjekter gående i Norge. I Harstad sentrum er de i sluttfasen på utbyggingen av Harstadåstunnelen, og på prosjektet E16 Øye-Eidsbru har de elektrokontrakten på det som er den siste delen av milliardutbyggingen E16 Filefjell.

Det spanske milliardkonsernet Aldesa etablerte seg i Norge i 2015 og har gjennom sitt NUF-selskap to prosjekter for Statens vegvesen.

Overgangen til det norske markedet har ikke gått knirkefritt for den spanske entreprenørkjempen.

Byggeindustrien har vært i kontakt med flere norske underleverandører på prosjektene E16 Øye-Eidsbru og Harstadåstunnelen som har slitt med å få betalt av Aldesa.

Ifølge tall fra Experian har den spanske entreprenøren i perioden fra november 2018 og ut april 2019 hatt samlede inkassokrav på over 850.000 kroner mot seg i Norge.

Tre varsler om heving

På E16 Øye-Eidsbru i Valdres har Vegvesenets prosjektledelse tre ganger vært nødt til å gå til å gå til det drastiske steget varsle heving av kontrakten med spanjolene.

To av varslene har blant annet vært knyttet til mislighold av betalingsforpliktelser.

  • I september 2018 varslet Statens vegvesen heving fordi det dro ut i tid med å få plass organisering og bemanning med riktig kompetanse. Dette ble ifølge Vegvesenet løst av entreprenøren, og hevingsvarselet ble derfor trukket.
  • I januar 2019 varslet Statens vegvesen på ny heving av kontrakten med Aldesa. Denne gangen pekte Vegvesenet på manglende fremdrift, manglende kvalitet på materiell og mislighold av betalingsforpliktelser som grunn til hevingsvarselet. Igjen ble det satt i verk tiltak fra Aldesas side som førte til at varselet ble trukket.
  • I april 2019 kom det tredje hevingsvarselet fra Vegvesenet. Denne gangen var manglende betaling av underleverandører bakgrunnen for reaksjonen fra Vegvesenet.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Odd Erik Haugen. Arkivfoto: Statens vegvesen

– De gangene vi har tatt opp sånne forhold lokalt på anlegget, så har det skjedd lite. Men etter hevingsvarslene, er det satt i verk tiltak for å rydde opp. Vi har nå fått bekreftelse fra underleverandører om at det skal ha ordnet seg, og det er positivt, sier prosjektleder Odd Erik Haugen i Statens vegvesen.

– Hva er årsaken til at betalingene uteblir?

– Vi ser det er store kulturforskjeller, og det virker blant annet som at veldig mye av faktureringen skjer manuelt – både i forholdet mellom Aldesa og underleverandørene, men også mellom Aldesa i Norge og sentralt i Spania. Systemet virker tungvint, og det er en måte å jobbe på som vi ikke er helt vant med fra Norge, sier Haugen.

– Er hevingsvarselet dere sendte i april trukket tilbake nå?

– Ja, etter de tilbakemeldingene vi har fått, så er ikke det lenger aktuelt å heve kontrakten, sier Haugen.

– Byggeindustrien har fått opplysninger om at minst én leverandør fortsatt mangler penger og at de frykter pengene er tapt, er dette noe Vegvesenet vil se på?

– Ja, det må vi ta opp med Aldesa, svarer Haugen.

Sluttdato i det blå

E16-prosjektet sliter også med fremdriften på elektrokontrakten.

Aldesa skulle i utgangspunktet ha vært ferdig 1. mars i år, men sluttdatoen er fortsatt i det blå.

– Ut fra det vi har erfart til nå er det veldig usikkert når de er ferdige, men det blir først etter sommerferien. Deretter får vi et par måneder med testing og sikkerhetsgodkjenning før veiåpning, sier Odd Erik Haugen.

– Hva er årsaken til forsinkelsene?

– De har hatt manglende fremdrift og lav aktivitet på anlegget. Vi merker jo som sagt veldig kulturforskjellene, og det oppstår situasjoner som vi ikke har vært vant med skal være utfordringer. Men jeg må legge til at samarbeidet nå er godt, og at de i det siste har lagt seg i selen for å levere godt i henhold til kontrakt, sier Haugen.

Skylder på feil fakturaadresser og manglende opplysninger

Seniorrådgiver Oda Renate Nødtvedt i Burson, Cohn & Wolfe.

PR-byrået Burson, Cohn & Wolfe bistår Aldesa med kommunikasjon i Norge, og seniorrådgiver Oda Renate Nødtvedt bekrefter i en e-post til Byggeindustrien at entreprenøren har hatt utestående betalinger til underleverandører på E16 Øye-Eidsbru. 

– Berørte underleverandører fikk i løpet av april utbetalt utestående betaling. Aldesa var i april i dialog med berørte underleverandører og Statens Vegvesen for å rydde opp i situasjonen, skriver hun på vegne av Aldesa i e-posten.

Nødvedt forklarer de manglende betalingene slik:

– Det har vært flere grunner til at flere underleverandører ikke mottok betaling, herunder at fakturaer har blitt sendt til feil fakturaadresse og at vi har manglet tilstrekkelig med fakturaopplysninger fra våre underleverandører. Vi ser at rutinene våre for utbetaling til underleverandører ikke har blitt tilstrekkelig ivaretatt. Aldesa beklager ulempene det har medført, og vi har nå forenklet og tydeliggjort rutinene for videre fakturering, skriver hun. 

– Byggeindustrien har vært i kontakt med en underleverandør som hevder de ikke har fått betalt det de har krav på. Er det riktig som dere opplyser at alle har fått det de har hatt utestående?

– Jeg kan ikke vite hvilken underleverandør du sikter til, men det er meg kjent er at samtlige utestående betalinger ble utbetalt til berørte underleverandører henholdsvis 12. og 22.april. Dersom en underleverandør av en eller annen grunn fremdeles ikke har mottatt betaling, kan jeg forsikre at Aldesa selvsagt vil gjøre opp for seg. Det er ingen grunn til å frykte at penger skal gå tapt, skriver Nødtvedt i en ny e-post.

Foran skjema i nord - men betalingstreghet også der

Daglig leder Øyvind Eidberg i Byggesystemer Harstad.

I Harstad, der spanjolene har ansvaret for å bygge den 1.450 meter lange Harstadåstunnelen, har prosjektet gått bedre for entreprenøren.

Men også der har det lugget med betalingene, får Byggeindustrien opplyst fra flere hold.

Daglig leder Øyvind Eidberg i Byggesystemer Harstad bekrefter overfor Byggeindustrien at de er én av leverandørene på prosjektet som har et inkassokrav mot Aldesa.

Men Eidberg sier kundeforholdet mellom Byggesystemer Harstad og den spanske entreprenøren har vært godt helt siden oppstarten.

– Vi har fortløpende dialog med dem om vårt kundeforhold, og har god tro på at dette vil løse seg, sier Eidberg.

Han opplyser at det er først i det siste at betalingene fra spanjolene har uteblitt.

– Om de har glemt det, eller om det er andre ting som gjør at de har havnet i denne situasjonen, må nesten prosjektlederen deres i Norge svare for. Vi har dialog og de har sagt at de skal gjøre opp for seg. Det forventer vi skjer, sier Eidberg.

Bruker tid på tilpasning

Aldesa innrømmer at det også vært kluss med betalinger i det nordnorske prosjektet.

– Ja, det har dessverre vært mindre betalingsutsettelser knyttet til Harstadåstunnelen. Når det er sagt har dette prosjektet gått veldig bra, og Harstadåstunnelen forventes å åpne flere måneder før planen, skriver Oda Renate Nødtvedt i e-posten til Byggeindustrien.

– Aldesa har vært tilstede i Norge siden 2015, og vi bruker fortsatt tid på å tilpasse oss norske forhold. Globalt er vi vant til å operere med andre interne finansielle rutiner og betalingsperioder. Vi har nå tatt interne grep for å tilpasse oss bedre hvordan vi skal jobbe og samarbeide i Norge. Det viktigste for oss nå er at alle berørte underleverandører har fått utbetalt sine utestående beløp, og at vi har tatt interne grep for å forenkle og tydeliggjøre våre faktureringsrutiner slik at dette ikke skal skje igjen, skriver hun.

Aldesas norske talsperson avviser samtidig at det er økonomiske problemer i selskapet som er årsaken til inkassovarsler og trege utbetalinger.

– Nei. Aldesa har ingen økonomiske problemer. I 2018 hadde konsernet seks prosent vekst og en netto omsetning på over 975 millioner euro. EBITDA vokste med 2 prosent (over 95 millioner euro). I år er konsernets netto gjeld redusert med over 20 prosent grunnet mer effektiv styring, skriver Nødtvedt.

Ikke en sak hos Vegvesenet i Harstad

Betalingstregheten i Harstad er heller ikke blitt en formell sak hos Vegvesenet, slik som har vært tilfellet for prosjektet i Valdres.

– Vi har hørt rykter om betalingstreghet, men Statens vegvesen har ikke vært direkte involvert. Det er forhold som angår Aldesa og deres underleverandører, sier delprosjektleder for Harstadåstunnelen, Trine-Lise Fossland, i Statens vegvesen.

– Har dere fått klager fra underleverandører?

– Jeg har ikke registrert klager, men det kan være at det har kommet noe til andre i prosjektet som jeg ikke har blitt opplyst om, sier Fossland.

Men tidsmessig har det altså gått langt bedre i nord for den spanske entreprenøren enn hva som har vært tilfellet i Valdres.

Harstadåstunnelen skulle etter kontrakt stått ferdig i januar 2020, men sluttdato er skjøvet frem til 1. september 2019.

– Det ser greit ut, og vi skal ha sikkerhetsgodkjenning i løpet av sommeren og tidlig høst, sier Trine-Lise Fossland.