Et siste lag med asfalt, skilting og lys er alt som gjenstår inne i Harstadåstunnelen. Foto: Aldesa Entreprenør Norway

- Harstadåstunnelen ferdig flere måneder før planen

Den 1.407 meter lange Harstadåstunnelen mellom Seljestad og Sama i Harstad var egentlig planlagt å åpnei desember i år, men er nå blitt fremskyndet til september. 

– Den gode styringen av problemer underveis sammen med kunden og de gode forslagene til løsninger, tillot oss å gjenopprette tapt tid, og også akselerere arbeidet i tunnelen, sier Antonio Alonso i Aldesa Entreprenør i en pressemelding.

Selskapet skriver i meldingen at de håper Statens vegvesen og Harstad ser den ekstra innsatsen de har lagt inn for å fremskynde arbeidet.

– Vi har alltid fokus på kvalitet og kundeservice, dette er vårt hovedmål, legger Alonso til.

Formålet med tunnelen er å avlaste gjennomgangstrafikken i sentrum og binde nordsiden og sørsiden i byen tettere sammen. Aldesa peker på at det er bra for Harstad og Statens vegvesen at tunnelen er ferdig før tiden, ettersom dette vil generere ekstra bompenger og byen får en kick-start på å nå målet om å redusere trafikken gjennom sentrum med 40 prosent innen 2040.

Utgravingen av tunnelen var ferdig fire måneder før tiden, men siste fase gjenstår fortsatt. Etter det elektriske anlegget er montert, skal skilting og et siste lag med asfalt på plass inne i tunnelen. Til slutt gjenstår gartnerarbeidet utenfor de to tunnelåpningene. 

– Selv om jobben til Aldesa er utført, har de fortsatt et team på plass i Harstad for å se til at prosjektet kommer i mål innen fristen. Aldesa ser prosjektet som en god start for fremtidige samarbeid med Statens vegvesen og Nye Veier i et offentlig-privat samarbeid om utbygging av nye veier i Norge, skriver selskapet.