Spaden i jorden for Norges første SOS-barneby

Byggingen av Norges første SOS-barneby startet mandag. Barnebyen skal ligge i Bergen, nærmere bestemt Kjøkkelvik i Laksevåg, og byggeperioden er beregnet til 15 måneder.

SOS-barnebyen vil bestå av åtte familiehus som ligger samlet med et ute- og fellesareal. I tillegg bygges et felleshus som også kan benyttes av lokalmiljøet, et hus til barnebylederen og hennes familie og et gjestehus med hybelleiligheter. I hvert familiehus skal det bo faste SOS-foreldre og tre til fem barn som sammen utgjør en SOS-familie. Inntak av barn vil skje gradvis. Fullt utbygd vil barnebyen bli et hjem for 32 barn. Inntak av barn vil skje gradvis. Søskengrupper SOS-barnebyen vil ha visse egenskaper som gjør den spesiell i forhold til andre barnevernstiltak, blant annet vil den være et tilbud til søskengrupper. Barnebyen blir barnas faste hjem, og det er de voksne som må flytte hvis de ønsker å slutte i jobben, opplyser generalsekretær i SOS-barnebyer Svein Grønnern. Barna blir boende og beholder skolen, nettverket og vennene sine, sier Grønnern. Supplement SOS-barnebyen i Bergen etableres i nært samarbeid med Bergen kommune og andre offentlige instanser. SOS-barnebyen vil samarbeide med og ta imot barn fra barnevernet og være et supplement til barnevernets tilbud. Bergensfirmaet Stoltz Entreprenør AS er valgt som totalentreprenør for prosjektet. SOS-barnebyer har i dag 457 SOS-barnebyer og totalt over 1.700 prosjekter i 132 land over hele verden. 59.300 barn og unge har sitt hjem i en barneby eller et ungdomshus, og over én million barn og deres familier får daglig hjelp gjennom SOS-barnebyers arbeid.