Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Jon Olav Nesvold/NTB scanpix

Solvik-Olsen: - Nye Veier vil gå gjennom anbudsstrategien

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tror ikke kontraktsstørrelse har vært utslagsgivende for fraværet av norske storentreprenører i den avlyste Nye Veier-kontrakten, men sier veiselskapet vil gå gjennom anbudsstrategien for å se om det er behov for å justere.

Nye Veier-avlysning

Mandag kveld kom Nye Veier med nyheten om at de avlyser konkurransen om å bygge ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst.

For få kvalifiserte tilbydere gjør at totalentreprisen, som hadde en ramme på 3,6 milliarder, utlyses på ny.

Det var kun italienske Salini Impreglio S.p.A. og et joint venture bestående av italienske Itinera S.p.A. og spanske FCC Construction SA som tilfredsstilte kravene Nye Veier stiller til sine leverandører.

- Jeg er orientert om at Nye Veier AS har fått tilbakemeldinger fra relevante aktører i det norske markedet som tyder på at det ikke størrelsen på kontrakten har hatt noe å si for manglende deltakelse i denne konkrete konkurransen. Noen svarer at timingen ikke passet, blant annet fordi gode team er en mangelvare, og at disse er opptatt med andre prosjekter. Det er mange pågående konkurranser og høyt press i markedet. Nye Veier AS vil nå gå gjennom anbudsstrategien på ny for å se om det er behov for å justere denne, skriver Ketil Solvik-Olsen i en e-post til Byggeindustrien.

Signalene samferdselsministeren har fått fra veiselskapet stemmer overens med det mange av de største entreprenørene har sagt til Byggeindustrien tirsdag.

Men blant de mindre norske aktørene er det stor bekymring for kjempekontraktene i markedet.

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forbund (MEF), har vært sterkt kritisk og krever at myndighetene tar grep.

- Dette viser det MEF har sagt lenge, med den størrelsen på kontraktene blir norske entreprenører for små, sa Julie Brodtkorb til Byggeindustrien etter Nye Veier-avlysningen.

Til MEF-Brodtkorbs utspill sier Solvik-Olsen:

- La meg minne om at pågående kontrakt på E18 Tvedestrand-Arendal nesten like stor. Denne har gitt fullt engasjement til MEF-medlemmer i denne regionen. Jeg konstaterer også fra en nylig publisert MEF-rapport at MEF-medlemmene melder om stigende optimisme. Erfaringene tilsier at MEF-bedrifter og øvrige norske entreprenører klarer seg svært godt med den kontraktstrukturen som nå er. Norske entreprenører har vunnet 97,9 prosent av kontraktsverdiene på norske veier i 2017, svarer Solvik-Olsen og understreker at Nye Veier skal bygge ut lange strekninger helhetlig.

- Dette skal de gjøre kostnadseffektivt. Selskapet har som strategi å bruke kompetanse og innovasjon i bransjen til å nå målene sammen. Tidlig involvering fra aktørene i industrien for å finne gode tekniske løsninger er viktig. Vi må klare å forene store prosjekter med en kontraktstrategi som fortsatt spiller på hele bredden i markedet, sier Solvik-Olsen.

Ap: Urovekkende

Transportpolitisk talsperson i Ap, Sverre Myrli. Arkivfoto.

I Arbeiderpartiet ser de med bekymring på at ingen store norske ville konkurrere om å bygge ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst.

- Dette er absolutt urovekkende og må tas seriøst. Fellesskapet bruker nå store midler på veg- og jernbaneutbygging og da må vi få mest mulig ut av det. Når det bygges en tunnel må vi få mer tilbake enn et hull i fjellet. Her er det snakk om lokale ringvirkninger, kompetanseutvikling, helse miljø og sikkerhet, lærlinger og andre forhold. Vi er bekymret hvis det nå er slik at Nye Veier legger opp til så store kontrakter at ingen norske firmaer blir prekvalifisert. Nye Veier forvalter fellesskapets ressurser og da må fellesskapet få mest mulig igjen av deres investeringer, skriver transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, i en tekstmelding til Byggeindustrien.

Venstre: Skuffende

Jon Gunnes (V). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Transportpolitisk talsmann i Venstre, Jon Gunnes, synes også det er skuffende at Nye Veier måtte avlyse milliardkonkurransen i sør.

– Signalene fra veiselskapet har vært at interessen har vært god, og jeg frykter nå at noen av de kostnadsreduksjonene man håper å hente ut gjennom tidlig involvering og større kontrakter, kan forsvinne når man nå må lyse ut på nytt, sier Venstres transportpolitiske talsmann og nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Jon Gunnes.

Han er bekymret over den labre norske interessen for konkurransen.

– Nå gjelder dette naturligvis bare en konkurranse, og vi skal være forsiktige med å trekke noen konklusjoner, men hvis det er sånn at store kontrakter er en medvirkende årsak til at de uteblir, må det gjøres tilpasninger, mener Gunnes.