Elektrifiseringsarbeidet av Trønder- og Meråkerbanen i gang for prosjektleder John Petter Reklev. Foto: Bård Bjerkaker/Bane NOR

Elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag er i gang

Det forberedende arbeidet for ny omformerstasjon på Hell ved Stjørdal er nå i gang, og byggefasen for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen er dermed startet.

Det er Bane NOR Energi som har ansvar for bygging av omformerstasjonen som skal gi tilstrekkelig kjørestrøm for elektriske tog på de tre aktuelle banestrekningene. Før grunnarbeidene starter etter nyttår, flytter nå nettleverandørene Statnett og Tensio flere høyspentkabler på tomta. I tillegg skal en fiberhytte som står i veien for byggingen flyttes.

– Den 10. september skal vi ha tilbudsbefaring for byggeprosessen. Å bygge en omformerstasjon er tidkrevende og omfattende, og den skal etter planen stå ferdig til bruk i desember 2024, forteller prosjektleder Lars Ansteensen i Bane NOR Energi til Bane NORs nettsider.

Elektrifiseringsprosjektet sluttfører i disse dager sin byggeplan og står nå foran kontrahering av entreprenør for arbeidet med bygging av kontaktledning. Strekningene Trondheim–Stjørdal, Hell–Storlien og Stavne–Leangen skal alle etter planen stå ferdig i desember 2024.

Budsjettet er på 2 milliarder kroner og er en del av en større investering på om lag 5,5 milliarder kroner i ny jernbaneinfrastruktur i Trøndelag de neste 4–5 årene.

I tillegg arbeides det i planfase med ytterligere tiltak som skal bidra til å øke frekvens til to tog i timen på Trønderbanen mellom Støren og Steinkjer.

– Vi er godt i gang og har i all hovedsak fått på plass prosjektorganisasjonen. Neste store oppgave er kontrahering av to totalentrepriser. Det vil si en entreprise som i all hovedsak omfatter oppgradering og tilpasning av bruer, og en entreprise som omfatter kontaktledningsanlegg med autotransformator, tunneler og underbygningsarbeider forteller prosjektleder John Petter Reklev i Bane NOR.