Ill. Stein Halvorsen Arkitekter

Solid Entreprenør skal bygge Solhøy Omsorgsboliger

Solid Entreprenør signerte fredag 18. desember en totalentreprisekontrakt med Vestby kommune om oppføring av Solhøy Omsorgsboliger. Kontraktssummen er på cirka 316 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift.

Prosjektet er utviklet gjennom en samspillsentreprise, etter en konkurranse Solid Entreprenør vant i 2019. Sammen med Solid Entreprenør er Cowi, som prosjekterende, Stein Halvorsen Arkitekter og Beate Ellingsen Interiørarkitekter med i prosjektet.

- Utbyggingen består av 67 omsorgsleiligheter med heldøgns bemanning. I tilknytning til leilighetene skal det etableres et dagsenter med blant annet frisør, fotpleie og fysioterapi. Dagsenteret skal også inneholde en kultursal med kafé, heter det i en pressemelding.

Kjelleretasjen skal huse kommunaltjeneste, som hjemmehjelp, treningsarealer tilknyttet dagsenteret og driftstekniske kontorer.

Prosjektet er planlagt oppført i massivtre, med plasstøpt kjeller i betong.

- Det er lagt vekt på robuste løsninger når det gjelder konstruksjonsprinsipper, overflatebehandling og materialvalg, heter det i meldingen.

Uteområdene skal gi beboerne tilstrekkelig tilgang til utsyn og kontakt med omkringliggende natur.

Byggetiden er på 22 måneder, og oppstart er planlagt allerede januar 2021.

Bak f.v Hans Christian Rauan (Vestby kommune), Richard Hansen (Solid Entreprenør), Mari Gjølberg Ålerud (Vestby kommune), Hans Ola Krog (Vestby kommune). Foran f.v Magnus Bøe (Solid Entreprenør), Tom Anders Ludvigsen (ordfører i Vestby kommune). Foto: Solid Entreprenør