Foto: Øveraasen

Snørydding på Gardermoen skal foregå med førerløse biler - stor avtale for Øveraasen

Oslo lufthavn skal brøytes med førerløse snøryddingsmaskiner. Avinor har bestilt selvgående brøytebiler for 400 millioner kroner.

Avinor inngår en åtte års rammeavtale med snøryddingsprodusenten Øveraasen på Gjøvik om levering av de selvgående brøytebilene, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette betyr veldig mye for oss. Koronapandemien har nesten ført til et sammenbrudd i internasjonal flytrafikk. 80 prosent av våre kunder er flyplassrelaterte som har tråkket på nødbremsen, sier administrerende direktør Thor Arve Øveraasen i en kommentar til 400-millionerskontrakten.

Etter planen skal førerløse kjøretøy settes i drift på Oslo lufthavn vinteren 2021/2022. Teknologibedriften Yeti Move i Kongsberg er underleverandør av de tekniske løsningene.

– Vi ønsker å være i førersetet når det gjelder nytenkning og innovasjon. Vi er blant de første i verden til å sette i drift et slikt konsept og vil med det kunne opprettholde målet om å være ledende på vinterdrift, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.