Fabrikksjef Jon Olav Kvåle i Skanska Stålfabrikken og direktør Eirik Berg i Smith Stål Nord. Foto: Bygger'n
Fabrikksjef Jon Olav Kvåle i Skanska Stålfabrikken og direktør Eirik Berg i Smith Stål Nord. Foto: Bygger'n

Smith Stål og Skanska Stålfabrikken med fossilfri ståltransport

Nye biogassbiler fra Smith Stål sørger for fossilfri stålleveranse fra deres lager til Skanska Stålfabrikken.

I en pressemelding peker Smith Stål på at Biogass har en rekke fordeler som bidrar til å fremme bærekraftig transport, redusere miljøpåvirkningen og oppfylle målene for klima- og luftkvalitet.

– Vi har tatt initiativet til å investere i flere el- og biogassbiler for å sikre fossilfrie leveranser over store deler av landet. I en tid der bærekraft og miljøvennlige initiativer står høyt på agendaen har vi og Skanska Stålfabrikken tatt viktige skritt for å bidra til reduserte utslipp. Denne avtalen markerer ikke bare et partnerskap, men også en felles forpliktelse til å redusere miljøpåvirkningen i bransjen, sier Eirik Berg, direktør for Smith Stål Nord i meldingen.

– Skanska har høye klima- og miljøambisjoner. Vi skal kutte utslippene våre med 70% innen 2030 og være klimanøytrale innen 2045. Skal vi nå disse målene, er vi helt avhengige av å ha leverandører og samarbeidspartnere som også har høye ambisjoner innenfor bærekraft. Vi har valgt å gå inn i en ny avtaleperiode med Smith Stål fordi vi opplever at de er ambisiøse på klima og miljø, samtidig som de er konkurransedyktige på pris og har evnen til å levere. De har også vist seg som en forutsigbar aktør i en bransje og et marked som har vært veldig turbulent de siste årene, sier fabrikksjef Jon Olav Kvåle i Skanska Stålfabrikken i samme melding.