Sotrasambandet blir norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Illustrasjon: Sotra Link
Sotrasambandet blir norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Illustrasjon: Sotra Link

Smith Stål leverer stålet til norgeshistoriens største samferdselskontrakt

Sotra Link har tildelt Smith Stål kontrakten for levering av stål og armering til riksvei 555 Sotrasambandet.

Det skriver Smith Stål i en pressemelding fredag.

Kontrakten inkluderer blant annet 22.600 tonn armeringsjern levert i perioden 2023 til 2028. De første leveransene vil skje allerede i mars i år. Leveransene vil i all hovedsak skje ut fra Smith Stål Vest sitt anlegg på Straume, skriver Smith Stål i meldingen.

– Smith Stål er en nasjonal aktør med lang erfaring på levering til store komplekse prosjekter rundt i Norge. Summen av erfaring, kompetanse og kapasitet gjør Smith Stål godt rustet for denne type leveranse, sier Sotra Link Construction i en uttalelse.

Totalrammen for Sotrasambandet er 23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Byggetiden er fem år.

Direktør Stein-Yngve Iversen i Smith Stål Vest. Foto: Smith Stål
Direktør Stein-Yngve Iversen i Smith Stål Vest. Foto: Smith Stål

Direktør Stein-Yngve Iversen i Smith Stål Vest sier han tror partene har gjort en gjensidig god avtale, og at han ser frem til å gjøre sin del i å gjennomføre norgeshistoriens største veikontrakt.

– Vi anser prosjektet som strategisk viktig for Smith Stål med tanke på å være med å bidra til bærekraftige og verdiskapende løsninger for lokalsamfunnet og alle som skal bruke brua i fremtiden, sier Iversen.

– Prosjektet vil være krevende å gjennomføre, men Smith Stål har opparbeidet seg lang erfaring med store infrastrukturprosjekter i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Smith Stål Vest har blant annet nylig gjennomført et svært vellykket prosjekt ifm. verdens største flytende vindmøller gjennom Hywind Tampen, samt Vestfoldbanen og Follobanen, legger han til.

Ole Petter Berland, avdelingsleder for Smith Ståls lokale armeringsavdeling. Foto: Smith Stål
Ole Petter Berland, avdelingsleder for Smith Ståls lokale armeringsavdeling. Foto: Smith Stål

– Vi i Smith Stål Vest på Straume setter stor pris på at man i et så stort prosjekt velger en lokal leverandør, og prosjektet er med på å sikre utvikling og arbeidsplasser hos oss på Straume. Vår erfaring er at internasjonale aktører som kommer til Norge, er flinke til å bruke oss når vi kan levere på det de etterspør, kommenterer Ole Petter Berland, avdelingsleder for Smith Ståls lokale armeringsavdeling.