Steve Reinertsen, direktør for E.A. Smiths armeringsvirksomhet, kan nå vise til CO2-ekvivalenter for de forskjellige armeringsproduktene i fakturaen. Foto: E.A. Smith
Steve Reinertsen, direktør for E.A. Smiths armeringsvirksomhet, kan nå vise til CO2-ekvivalenter for de forskjellige armeringsproduktene i fakturaen. Foto: E.A. Smith

Denne stålleverandøren inkluderer klimaavtrykket i fakturaen

E.A. Smith har begynt å skrive opp CO2-ekvivalenter i tillegg til pris i fakturaen. – Dette kommer kundene til å etterspørre, sier Byggevareprodusentene.