Administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål (fra venstre), Prognosesenteret-analytiker Marte Herje Strømme og Arve Brekkhus og Christian Aarhus i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål (fra venstre), Prognosesenteret-analytiker Marte Herje Strømme og Arve Brekkhus og Christian Aarhus i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Podkast: Spår stabile priser, men på et høyt nivå

Etter flere år med store svingninger for materialprisene i byggenæringen tror både Norsk Stål og Prognosesenteret på mer stabilitet fremover, om enn på et høyt nivå, på tross av kinesisk koronagjenåpning.

I den siste episoden av Byggeindustrien og bygg.nos podkast Byggeplassen er administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål og analytiker Marte Herje Strømme i Prognosesenteret gjester. Der spår de blant annet hvordan materialmarkedet vil utvikle seg i tiden fremover, blant annet med tanke på en forventet vekst i kinesisk økonomi ettersom landet åpner opp igjen etter korona-nedstengning.

– Det er en veldig spennende fase vi står i nå. Vi opplever at det er et veldig stort sprik mellom stålverkene og forbrukerne av stål om hvordan veien går videre, så vi får veldig ulike signaler. Det har vært en trend den høsten som vi har vært gjennom at det har vært mange negative tanker om hvordan verden skal utvikle seg videre, energi- og rentekostnader og økt usikkerhet rundt konkurser. Vi opplever markedet foreløpig som relativt godt, men vi merker også at de er lavere boligbygging enn tidligere. Ikke helt galt, men heller ikke helt tipp topp.

Slik oppsummerer Runer i Norsk Stål situasjonen for ståletterspørsel og pris akkurat nå.

– Hvor viktig er Kinas gjenåpning for stålprisene fremover?

– Kina stå for halvparten av verdens produksjonskapasitet av stål, så de har mye å si. De er en veldig stor kjøper av jernmalm, og preger prisene på et felles råvareprodukt som hele verden bruker. Så når Kina har vekst, påvirker det prisene.

Runer understreker at Kina har hatt en nedadgående trend i to år, men at de allerede ser tegn på at det tar seg opp igjen.

– Innvirkningene fra Kina blir indirekte på sikt. Vi tror ikke at en kinesisk gjenåpning øker prisene umiddelbart. Det er veldig mye som skjer i Europa som vil kreve mye kapasitet. Det er et enormt behov for å bygge opp etter jordskjelvet i Tyrkia. Det vil kreve kapasitet. Stålverk bygger man ikke mange av om dagen, og den kapasiteten som ligger der blir utnyttet, sier Norsk Stål-sjefen.

Han understreker at det samme er tilfellet når man en gang skal bygge opp etter krigen i Ukraina. Samtidig som han sier at all uroen i verden ikke er bra for prisutviklingen.

Prognosesenteret kommer snart med nye tall for bygg- og anleggsaktiviteten i Norden, og analytiker Marte Herje Strømme innrømmer at det er vanskelig å prise inn en kinesisk gjenåpning i de prognosene.

– Det er nesten umulig. Vi kan trekke de lange linjene, og tror at materialkostnaden skal nedover nå, men at de vil stabilisere seg på et høyere nivå enn det vi så før pandemien. Det er på grunn av de høyere prisene vi har sett den siste tiden, det er mange av dem som kommer til å vedvare, i alle fall på et visst nivå. Flere stabiliserer seg høyere, men forhåpentligvis slipper vi disse gigantiske utslagene vi har sett den siste tiden, forteller hun.

Hun får støtte av Norsk Stål-sjefen i sin argumentasjon.

– Vi ser at etter en periode hvor stålverket har redusert produksjonskapasiteten sin, så er det mer press igjen. Et stålverk bruker lang tid på å bygge ned, og også å bygge opp kapasiteten igjen. Det er nok mer balanse i markedet nå, og mange stålprodusenter ser at året har startet bra. Vi er tilbake på nivåer fra før Russland invaderte Ukraina. Men det er allikevel historisk høye priser, og det slår ut på kjøpekraften til de bedriftene som skal produsere.