Ill. Sotralink
Ill. Sotralink

Vegvesenet har signert kontrakten med Sotra Link for Sotrasambandet

Nå har Statens vegvesen signert OPS-avtalen med Sotra Link AS for utbyggingen av Sotrasambandet.

Kontrakten er verdt 19,8 milliarder kroner.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland inngikk rekordkontrakten på vegne av Statens vegvesen. Kontraktsigneringen fant sted digitalt. Foto: Caroline Maria Nilsen/Statens vegvesen

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland inngikk rekordkontrakten på vegne av Statens vegvesen. Kontraktsigneringen fant sted digitalt. Foto: Caroline Maria Nilsen/Statens vegvesen

Sotra Link er eid av tre internasjonale selskap: Macquarie Group Ltd, SK ecoplant Co. Ltd og Webuild S.p.A.

Kontrakten for Sotrasambandet ble tildelt i september fjor. Sotra Link AS skal finansiere, prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland inngikk kontrakten på vegne av Statens vegvesen.

– Det var en stor glede å signere kontrakten for nytt Sotrasamband. Både kontraktsverdi, kontraktsform og kompleksitet er eksepsjonell. Nå ser vi fram til at anleggsarbeidet kommer i gang for fullt fra neste år, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Arbeidet starter til våren 2023
Arbeidet på anlegget starter for fullt våren 2023, og veien skal etter planen stå klar i 2027.

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik er svært fornøyd med at OPS-kontrakten nå er signert og at byggingen kan starte.

– Dagen i dag markerer en viktig milepæl for nytt Sotrasamband. Det er mange som har ventet lenge på dette prosjektet og nå skal vi i gang med bygging. Ved trafikkåpning i 2027 kan vi glede oss over et nytt, trafikksikkert og effektivt vegsystem med sammenhengende gang-ogsykkeltilbud, sier han i meldingen.

Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider, og den største kontrakten som ble tildelt i EUi 2021. Totalrammen for prosjektet er 23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Byggetiden er fem år.

– Sotrasambandet er et stort og viktig veiprosjekt for bergensregionen. Ny bru og nytt veisystem legger også til rette for et godt kollektivtilbud for de som skal reise mellom Bergen og Sotra. Nå som kontrakten er inngått, kan byggingen snart komme i gang, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård via en pressemelding.

– Jeg har troen på at dette spennende prosjektet vil gi jobb til lokale entreprenører og arbeidere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

– Jeg har troen på at dette spennende prosjektet vil gi jobb til lokale entreprenører og arbeidere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

– Sotrasambandet er blant de største veiprosjektene som skal gjennomføres de første seks årene av Nasjonal transportplan 2022-2033. Jeg har troen på at dette spennende prosjektet vil gi jobb til lokale entreprenører og arbeidere. Veien er i dag veldig trafikkert, og når den nye står ferdig, blir det lagt til rette for både bilister, kollektivtransporten, syklende og gående, sier samferdselsministeren.

Gjør seg klare
OPS-selskapet Sotra LinkAS er eid av tre internasjonale selskaper. Den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd, med hovedkontor i Sydney har 70 prosent eierandel. Det Sør-Koreanskebyggingeniørfirmaet SK ecoplant Co. Ltd har 20 prosent eierandel og det italienske industrikonsernet WebuildS.p.A er inne med 10 prosent ​på eiersiden.

Christopher M. Bjerke er administrerende direktør i Sotra Link AS, og skal lede OPS-selskapet på vegne av eierne gjennom kontraktsperioden. Bjerke forteller at de nå gjør seg klare for detaljprosjektering og anleggsstart.

– Takket være et usedvanlig godt samarbeid med Statens vegvesen har vi allerede nå, før kontraktsignering, avklart og løst mange av de klassiske utfordringene som ellers dukker opp i store anleggsprosjekter. Det har også vært meget inspirerende å jobbe tett med så mange dyktige personer i Sotra Link konsortiet. Fremover blir det detaljprosjektering og jeg gleder meg til byggestart i 1. kvartal 2023, sier Christopher M. Bjerke, administrerende direktør i Sotra Link AS, i meldingen.

Digital signering. Fra/for Statens vegvesen deltok vegdirektør Ingrid Hovland, utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, prosjektdirektør Kjartan Hove, prosjektsjef Arve Tjønn Rinde, ass. prosjektleder Thomas Brunborg, prosjektering og systemansvarlig Kjartan Bergsson, Jørgen Aardalsbakke fra Grette advokatkontor og Scott Clyne, PWC. Fra/for Sotra Link AS deltok Alex Kornman, Macquarie, styreleder, Woojin Jang, SK ecoplant, styremedlem, Manfredi Antonini, styremedlem, Christopher M. Bjerke, adm. dir., Hans A. Parmann, selskapets advokat. Foto: Ingrid Feet Bjørgo, Statens vegvesen

Digital signering. Fra/for Statens vegvesen deltok vegdirektør Ingrid Hovland, utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, prosjektdirektør Kjartan Hove, prosjektsjef Arve Tjønn Rinde, ass. prosjektleder Thomas Brunborg, prosjektering og systemansvarlig Kjartan Bergsson, Jørgen Aardalsbakke fra Grette advokatkontor og Scott Clyne, PWC. Fra/for Sotra Link AS deltok Alex Kornman, Macquarie, styreleder, Woojin Jang, SK ecoplant, styremedlem, Manfredi Antonini, styremedlem, Christopher M. Bjerke, adm. dir., Hans A. Parmann, selskapets advokat. Foto: Ingrid Feet Bjørgo, Statens vegvesen

Mark Bradshaw, Global sjef for infrastrukturinvesteringeri Macquarie Capital, den største aksjonæren i Sotra Link, uttalte følgende etter signeringen:

– Vi er utrolig stolte over å være en del av Sotra Link-konsortiet, og å bidra med leveransen av et så betydelig infrastrukturprosjekt i Norge. Vi forstår at dette er noe folk har ventet lenge på.

Prosjektsjef og tilbudsleder for Statens vegvesen Arve Tjønn Rinde forteller at tilbudsprosessen har vært meget konstruktiv.

– Alle tilbyderne har bidratt til utvikling av OPS-modellen og bidratt aktivt med å foreslå endringer som har redusert risiko og kostnad. Spesielt er vi imponert over Sotra Link AS sin vilje til å finne gode løsninger innen finans. Her har tilbudsteamet virkelig arbeidet godt og fått på plass solide finansielle støttespillere som totalt sett er årsaken for at vi i dag har inngått denne kontrakten innenfor rammene gitt i stortingsproposisjonen. Det gir, i tråd med ett av våre toppmål, «mer for pengene», sier en prosjektsjefen.