NCC Snowclean har en travel vinter. Foto: NCC.

Smelterekord for NCC SnowClean

NCC SnowClean, bedre kjent som S/S Terje, er inne i sin mest hektiske sesong.

Så langt har over 10.000 lastebillass med snø (over 250.000 m3) vært gjennom NCCs smelte- og renseanlegget i Oslo Havn. NCC SnowClean gjør om skitten og forurenset snø til rent vann, og alt som renses ut av snøen blir levert til godkjente deponier som håndterer avfallet på korrekt måte, skriver NCC på sin blogg.

– Til å smelte snøen bruker vi sjøvann hentet fra 23 meters dyp i Oslofjorden og gjennom vårt patenterte renseanlegg filtrerer vi ut forurensing. Løsningen er unik og bidrar til å redusere forurensingen som oppstår ved deponering i landdeponier og påfølgende avrenningsproblematikk, melder NCC

Kapasiteten til snøsmelteanlegget er på over 500 m3 per time, og skal vi tro NCC har anlegget kapasitet til å ta imot enda mer snø enn anlegget allerede har gjort.

– Enkelte har sagt at kapasiteten i anlegget er sprengt. Det er ikke riktig. Vi kunne tatt imot mer snø. Det er nok heller snakk om en logistikkutfordring inn til anlegget. Vi er klare til å ta imot mer snø så å si hele døgnet, melder NCC.