Vidar Sagmyr følger opp tips om mulig ulolvlig virksomhet i byggenæringen, og gjør i tillegg egne undersøkelser i felt.
Vidar Sagmyr følger opp tips om mulig ulolvlig virksomhet i byggenæringen, og gjør i tillegg egne undersøkelser i felt.

Slik har Vidar jaktet byggebanditter i ti år

I ti år har Vidar Sagmyr jobbet med å avdekke kriminelle i byggenæringen og har totalt sendt inn over 2.600 tips til politiet og andre offentlige etater. – Alt handler om å redusere handlingsrommet til bandittene, sier han.