SLÅR SEG SAMMEN. Fra venstre: Harald Henriksen, daglig leder i Hellvik Hus Gruppen AS, Geir Solbrekken, daglig leder i Hellvik Hus Romerike Holding AS og John Helge Lunde, styreleder i Gravdalgruppa AS.

Slår sammen entreprenør- og boligselskaper - passerer trolig milliarden i 2019

Entreprenørene og bolig- og eiendomsutviklerne Hellvik Hus Gruppen AS og Gravdalgruppa AS slår seg sammen. Omsetningen i det nye selskapet passerer trolig én milliard kroner i 2019.

De to selskapene etablerer et felles holdingselskap ved navn Hellvik Gruppen AS, som blir ny eier av Hellvik Hus Gruppen AS og Gravdalgruppa AS.

- Ledelsen i de to selskapene har kjent hverandre gjennom mange år. Med denne sammenslåingen samler vi kreftene våre for å bygge et felles solid og framtidsrettet selskap som blir en betydelig aktør i byggebransjen både i det private og det offentlige markedet, sier Harald Henriksen, daglig leder i Hellvik Hus Gruppen AS i en pressemelding.

Hellvik Hus Gruppen AS har hovedkontor på Hellvik utenfor Egersund, mens Gravdalgruppa AS har hovedkontor i Førde.

Hellvik Hus Gruppen AS hadde i 2018 en omsetning på om lag 750 millioner kroner. Gravdalgruppa AS omsatte samme år for om lag 160 millioner kroner.

Samlet budsjetterer de to selskapene med en omsetning for 2019 på over én milliard kroner.

Større bygge- og utviklingsprosjekter

Sammenslåingen av Hellvik Hus Gruppen AS og Gravdalgruppa AS skal forsterke muligheten selskapene har til å gi anbud på og gjennomføre større bygge- og utviklingsprosjekter.

Samtidig er målet at det nye selskapet vil bidra til å realisere kostnadssynergier.

- Gravdalgruppa AS har en betydelig utvikling- og entreprenørkompetanse tilknyttet oppføring av leilighetsbygg på egne tomter. Dette er en kapital- og kompetansekrevende aktivitet. I tillegg deltar vi i anbudskonkurranser mot private og offentlige byggherrer hvor størrelse og kompetanse er viktige faktorer. Vi er veldig fornøyde med å få være med å etablere et stort og solid selskap som Hellvik Gruppen AS, og har stor tro på at det vil bli til glede for ansatte, markedet og oss som eiere, sier John Helge Lunde, styreleder i Gravdalgruppa AS i pressemeldingen.

Lunde understreker at sammenslåingen ikke vil bety store endringer i organisasjonenes daglige drift lokalt, men at Gravdalgruppa AS ser muligheter til å utvikle aktiviteten i Bergen videre med Hellvik Hus Gruppen AS sin eksisterende satsing i området.

Samtidig påpeker Lunde og Henriksen at Hellvik Gruppen AS kan vurdere ytterligere ekspansjon, skulle de riktige aktørene komme på banen.

Hellvik Hus Romerike inn i Hellvik Gruppen

Aksjonærene i Gravdalgruppa AS og Hellvik Hus Gruppen AS vil skyte sine aksjer i de respektive selskapene inn i Hellvik Gruppen AS, og dermed motta aksjer i Hellvik Gruppen AS tilsvarende sin respektive andel i den sammenslåtte virksomheten.

I forbindelse med sammenslåingen har Geso AS og Halvor AS, som til sammen eier 49 prosent av Hellvik Hus Romerike AS, besluttet å gå inn i Hellvik Gruppen AS. Dermed vil Hellvik Gruppen AS eie 100 prosent av Hellvik Hus Romerike AS.

Hellvik Hus Romerike AS er det største datterselskapet i Hellvik Hus Gruppen AS, og hadde i 2018 en omsetning på 370 millioner kroner.

Både Hellvik Hus Gruppen AS og Gravdalgruppa AS er aksjonærer i Mestergruppen AS. Hellvik Hus Gruppen AS er medlem i XL-Bygg. Denne tilknytningen videreføres i Hellvik Gruppen AS. Gravdalgruppa AS blir samtidig kjedemedlem i Hellvik Hus Gruppens kjedekonsept Hellvik Hus.

Styret i begge selskapene har godkjent sammenslåingen.

Daglig leder i Hellvik Hus Gruppen, Harald Henriksen, blir ny daglig leder i Hellvik Gruppen AS, og nåværende styreleder i Hellvik Hus Gruppen AS, Geir Magne Aarstad, blir ny styreleder i Hellvik Gruppen AS.

Endelig vedtak om sammenslåing er allerede gjort i generalforsamling i de enkelte selskap. Sammenslåingen vil formelt gjennomføres i løpet av juli 2019.