SP-leder Trygve Slagsvold Vedum er bekymret for utviklingen i norsk anleggsbransje. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Slagsvold Vedum: - Skummel utvikling i norsk anleggsbransje

Senterpartileder Trygve Slagvold Vedum mener det er ille at ingen norske entreprenører ønsker å bygge ny Mjøsbru. Samtidig roper han varsku mot prosjekter som har blitt for store til at norske entreprenører tør å ta risikoen.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har vært en ivrig forkjemper for ny Mjøsbru i tre. Han er klokkeklar i sine uttalelser når han blir konfrontert med hva han tenker om at kun utenlandske entreprenørkonstellasjoner som ønsker å bygge E6 Moelv-Roterud, som også innbefatter bygging av ny Mjøsbru.

– Noe er fullstendig feil

– Jeg synes det er forferdelig ille. Når vi bruker så mye penger på samferdsel i Norge og ikke klarer å bygge norsk industri og norsk verdiskapning, gjør vi noe fullstendig feil, sier han til Byggeindustrien.

Slagsvold Vedum er tydelig frustrert over å se en utvikling der store utenlandske entreprenører den siste tiden har sikret seg milliardkontrakter i Norge.

– Prosjektene blir for store til at enkeltstående norske aktører ønsker å ta risikoen. Det er en skummel utvikling i norsk anleggsbransje når norske aktører ender opp som underleverandører i stedet for hovedleverandører, sier han.

Senterpartilederen peker på en utvikling over lenger tid der Norge som land har vært for lite bevisst hvordan vi kan bygge opp vår egen anleggsbransje.

– Nå er vi i en fase hvor Norge takket være inntekter fra olje- og gassvirksomheten bruker mye penger på å bygge vei. Det er unorsk hvis vi ikke samtidig tenker på hvordan vi skal bygge mer verdiskapning. Norges suksesshistorie er skapt på at vi har evnet å bruke det vi er rikt på til å skape verdiskapning og flere arbeidsplasser, sier han.

Vil ha dialog med anleggsbransjen

Slagsvold Vedum opplyser at Senterpartiet før valget i 2021 vil ha en dialog med norsk anleggsnæring for å finne ut hva som skal til for at flere norske aktører vil ta på seg store prosjekter.

– Jeg er opptatt av hvordan vi kan dele opp de store prosjektene slik at flere aktører kan komme inn. På enkelte prosjekter vil offentlige utbyggere som Nye Veier og Statens vegvesen si at det blir rimelige å bygge lengre strekninger, men hvis den logikken resulterer i at vi presser ut mellomstore og små entreprenører og sitter igjen med nasjonale entreprenører som ikke tør å ta på seg for store prosjekter, da bommer vi helt, fastslår han.

– Hva tenker du om at en ny Mjøsbru kan bli bygd i betong av et kinesisk selskap?

– Det synes jeg hadde vært forferdelig, sier han.