Skogfinsk gravholme fredes

Ei lita holme i Grue Finnskog med rester etter tre skogfinske graver blir fredet som sentralt skogfinsk kulturminne.

Riksantikvaren skriver at holmen, som ligger i innsjøen Røgden, har høye furukroner som beskytter gravplassene. Holmen heter Akkasaari på skogfinsk og Kjerringholmen på norsk.

– Det er svært få igjen av skogfinnenes fysiske kulturminner. Derfor er det så viktig å bevare disse, slik at de sammen kan fortelle oss hele historien om det som var, sier riksantikvar Hanna Geiran.

– Vi freder holmen som et sentralt skogfinsk kulturminne som det fortsatt knytter seg minner, tro og tradisjon til, sier riksantikvaren.