Thorbjørn Brevik, konserndirektør Skanska Eiendomsutvikling.

Skanska tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere

– I flere år har Skanska utviklet og bygget noen av landets
mest miljøvennlige bygg for næringseiendom. Nå er det på tide at vi gjør det samme for nye boliger, sier Thorbjørn Brevik, konserndirektør Skanska Eiendomsutvikling.

– I flere år har Skanska utviklet og bygget noen av landets mest miljøvennlige bygg for næringseiendom. Nå er det på tide at vi gjør det samme for nye boliger, sier Thorbjørn Brevik, konserndirektør Skanska Eiendomsutvikling.

Skanska ønsker å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger som legger til rette for at kjøperne lettere kan ta gode miljøvalg.

– Da er det også naturlig at vi tilslutter oss strakstiltakene for boligutviklere, sier Thorbjørn Brevik, konserndirektør Skanska Eiendomsutvikling i en pressemelding fra NGBC og Grønn Byggallianse.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller nasjonale og internasjonale miljømål i 2050.

Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltak for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse, og det er nå også laget en spesialtilpasset liste for de som bygger boliger for salg.

Dette er de ti anbefalte strakstiltak for boligutviklere:

- Innføre miljøledelse der organisasjonen definerer overordnede miljømål og etablerer et systematikk for etterprøving og stadig forbedring.
- Definere nivå på hvert prosjekts bærekrafts-ambisjon
- Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene der bygget ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og –bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen
- Etterspørre innovasjon. Etterspørre, oppfordre og premiere aktører som foreslår nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter.
- Utnytte takflatene basert på en vurdering av hva som er best egnet i hvert prosjekt.
- Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger. Legge til rette for at materialer og hele bygg får lang levetid også når brukerens behov endres.
- Etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter. Det betyr å stille krav om at produkter ikke skal inneholde miljøgifter og å etterspørre og prioritere produkter som har lave klimagassutslipp under produksjon og transport.
- Etterspørre fossilfri byggeplass
- Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil
- Utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å bidra til god ressursutnyttelse, liten forurensning og godt inneklima i bruksfasen.

(Kilde: NGBC og Grønn Byggallianse)