Prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland og klimarådgiver Henning Fjeldheim er stolte over at E16 er sertifisert som det første vegprosjektet i Norge av britiske Ceequal. Foto: Statens vegvesen

Norges første bærekraftgodkjente veiprosjekt

E16 Bagn-Bjørgo i Valdres er det første bærekraftsertifiserte veiprosjektet i Norge gjennom det internasjonalt anerkjente CEEQUAL-systemet.

- Vi er stolte av arbeidet som er gjort i E16-prosjektet for å kvalifisere til toppscore hos CEEQUAL, sier klimarådgiver Henning Fjeldheim i Skanska og prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland i en pressemelding.

Tirsdag 29. oktober åpner den 11,1 kilometer lange veistrekningen på E16 i Valdres. Lastebiler og andre tunge kjøretøy har stått på kryss og tvers i den beryktede Bagnskleiva vinter etter vinter. Nå kan de ta beinveien gjennom den 4,3 kilometer lange og moderne tunnelen med forbikjøringsfelt i stigningen mot Fagernes.

Internasjonalt anerkjent
CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen. Dette er en tilsvarende ordning som BREEAM som er utbredt i byggsektoren. CEEQUAL handler blant annet om å få ned klimagassutslipp ved å spare ressurser og energi.

Tidligere har Skanska fått CEEQUAL-godkjent et kraftverk i Nord Trøndelag.

Skanska og Statens vegvesen jobber også med å CEEQUAL-sertifisering av OPS-prosjektet rv. 3/25 i Løten/Elverum. Flere entreprenører jobber også for å oppnå CEEQUAL-sertifisering på andre prosjekter.

- Det er positivt fordi erfaringen fra byggsektoren er at man kan ta store steg sammen dersom man samles om ett system og utvikler dette i fellesskap, sier Fjeldheim.

Han mener det gjøres mye bra i næringen allerede som kan bygges videre på, men det er også et forbedringspotensial.

- Anleggsbransjen må bidra aktivt for å bli en del av løsningen på miljøutfordringene vi står overfor. Større grad av samarbeid enn tidligere er grunnleggende for dette, sier Fjeldheim.

Bærekraftpoeng

Skanska tok initiativet til å jobbe med CEEQUAL i vegprosjektet i 2017. E16 Bagn - Bjørgo egnet seg godt da prosjektet allerede hadde gode planer for ytre miljø.

Sammen med Statens vegvesen har entreprenøren jobbet målrettet for å høste poeng og tilfredsstille de omfattende kravene for bærekraftsertifisering i byggefasen. E16 Bagn-Bjørgo oppnådde toppkarakteren «Excellent».

- Det gikk litt sport i å jakte bærekraftpoeng, sier Fjeldheim.
Therese Høy sier Statens vegvesen har ivaretatt miljø og klima i sine vegprosjekter også tidligere.

- Med CEEQUAL har vi jobbet mer strukturert og aktivt for å finne tiltak utover lovkrav, sier prosjektlederen.