Illustrasjon: Jernbaneverket

Skanska og Züblin stevner staten i Follobaneprosjektet – krever over 300 millioner kroner

Skanska Norge og tyske Ed. Züblin har stevnet staten ved samferdselsdepartementet for brudd på anskaffelsesreglene i forbindelse med utbyggingen av Follobaneprosjektet. De krever hele 308 millioner kroner i erstatning når saken skal opp i Oslo Tingrett siste uke i januar 2017.

EPS Civil Oslo S

Totalentreprisen omfatter arbeid med prosjektering, anskaffelser og bygging av konstruksjoner blant annet en 600 meter lang betongtunnel for Follobanen og Østfoldbanens spor, gjennom/under det kulturhistorisk viktige området i Middelalderparken og Klypen-området. Betongtunnelen skal bygges under de eksisterende jernbanesporene og Mosseveien ved Loenga og knyttes sammen med Follobanens lange tunnel gjennom Ekebergåsen. I tillegg skal det bygges tekniske bygg, og eksisterende anlegg og kulverter på og ved Oslo S skal tilpasses ny infrastruktur.

Kilde: Jernbaneverket

Bakgrunnen for stevningen, som etter det Byggeindustrien har grunn til å tro er blant de aller største som er tatt ut i norsk byggenæring noen gang, er en konkurranse med forhandling etter anskaffelsesregelverket for kontrakten "EPC Civil Oslo S" ("EPC Civil Oslo S" eller "Oslo S-kontrakten"). Konkurransen ble gjennomført av Jernbaneverket, og inngår som en del av Follobaneprosjektet.

Denne delen av prosjektet ble opprinnelig avlyst på grunn av manglende konkurranse. Da var det Skanska/Züblin som leverte det eneste anbudet. Jernbaneverket forventet et tilbud på rundt 2,5 milliarder kroner, mens Skanskas tilbud skal ha ligget to milliarder kroner over dette. Etter avlysningen uttalte Skanska Norge-direktør til Byggeindustrien at de følte at de ble holdt for narr. Jernbaneverket endret konkurransestrategi på parsellen i etterkant.

Skanska Norge/ Ed. Züblin og det italienske selskapet Condotte d'Aqua var de eneste leverandørene som innga tilbud i konkurransen om EPC Civil Oslo S. Condotte ble tildelt kontrakten, mens Skanska kom på andreplass.

«Avvik fra absolutte krav»
Etter Skanskas syn skulle Condottes tilbud vært avvist og Skanska tildelt kontrakten.

27. januar 2016 sendte Skanska varsel om søksmål til staten v/Samferdselsdepartementet, men Jernbaneverket avslo dette kravet 22. februar.

I stevningen, som er sendt av advokat Morten Goller i advokatfirmaet Wiersholm på vegne av Skanska, er dette hovedpoenget:

«Condottes tilbud inneholder avvik fra absolutte tekniske minstekrav angitt i konkurransegrunnlaget og det følger klart av rettspraksis at dette gir avvisningsplikt».

«Brudd på slike krav utgjør etter praksis fra EU-domstolen og Klagenemnda for offentlige anskaffelser ("KOFA") vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget, som etter forskrift om offentlige anskaffelser ("FOA") § 20-13 (1) bokstav e) skal lede til avvisning. I tillegg er Condottes løsning kun gjennomførbar fordi Condotte også er ansvarlig for oppfyllelse av den tilgrensende "Drill & Blast"-kontrakten ("D&B-kontrakten"). Verken Skanska eller noen annen tilbyder hadde mulighet til å tilby en tilsvarende løsning, med den tidsplanen og de tekniske kravene som var fastsatt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet fra Condotte skulle av denne grunn vært avvist», skriver de i stevningen.

Sakens kjerne er med andre ord Condottes løsning på å sprenge seg gjennom et dårlig fjellparti ved Mosseveien. Skanska mener Condotte har beskrevet en metode som kun de kan utføre, i form av at de har fått den tilstøtende Drill & Blast-entreprisen. Denne løsningen foregår også i et annet grensesnitt enn det som er beskrevet i anbudsgrunnlaget.

De mener Jernbaneverket også har begått feil ved den konkrete evalueringen av Condotte og Skanska sine tilbud knyttet til tildelingskriteriet "Project Performance", som utgjorde 40 prosent av evalueringen (det andre tildelingskriteriet, pris, telte 60 prosent). De setter blant annet spørsmål ved Condottes kompetanse og løsninger i kvikkleireområdet på prosjektet.

I stevningen krever Skanska på bakgrunn av dette erstatning for positiv kontraktsinteresse som følge av brudd på anskaffelsesreglene og erstatning for negativ kontraktsinteresse.

Skanska Norge krever erstatning oppad begrenset til 308.078.109 kroner.

Valgte beste tilbyder
Jernbaneverket mener derimot at de har en god sak, og ser frem til å få prøvd den i retten.

– Vi bekrefter at vi har blitt saksøkt av Skanska med påstand om brudd på lov om offentlige anskaffelser i kontraktstildeling for arbeid ved Oslo S, skriver kommunikasjonssjef for Jernbaneverket, Kathrine Kjelland i en e-post til Byggeindustrien.

– Follobaneprosjektet/ Jernbaneverket mener at lovverk og interne regler i JBV er overholdt. Vi mener også at den beste tilbyderen fikk denne jobben og var best både teknisk og kommersielt. Saken kommer opp i januar. Jernbaneverket ser frem til å få denne saken behandlet og endelig avklart, fortsetter hun.