Illustrasjon: KMD

Skanska inntar Hollywood

Skanska skal bygge et nytt akuttbygg for CHA Hollywood Medical Center ved Hollywood Presbyterian Medical Center i California.

Kontrakten er på 188 millioner dollar eller cirka 1,6 milliarder svenske kroner.

Prosjektet består av et fem etasjer høyt bygg på til sammen 16.350 kvadratmeter, og kommer til å inneholde akuttavdeling samt kjøkken.

Kontrakten inneholder også ombygging av et eksisterende bygg på 1.900 kvadratmeter, utomhus og lobby.

Arbeidet er allerede i gang, og skal ferdigstilles i slutten av 2020.