OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt.

OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt.

Illustrasjon: Statens vegvesen.

Skanska innstilt til milliardprosjektet E10 Hålogalandsvegen

Statens vegvesen har innstilt Skanska til OPS-kontrakten E10 Hålogalandsvegen i Nord-Norge. Byggekontrakten har en verdi på 11,3 milliarder kroner.

Skanska er som del av et konsortium valgt ut av Statens vegvesen som foretrukket budgiver for E10/rv. 85 vegprosjekt Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt i Nord-Norge. For Skanska inkluderer omfanget av prosjektet prosjektering, bygging og drift og vedlikehold av veien i 15 år fra ferdigstillelse, skriver Skanska i en børsmelding.

Prosjektet, som er anskaffet som et offentlig-privat partnerskap (OPS) av Statens vegvesen, er en del av transportforbindelsen mellom Lofoten, Vesterålen Harstad/Narvik lufthavn og E6. Det inkluderer bygging og drift av 82 kilometer ny og oppgradert vei med syv nye tunneler og 22 broer. I tillegg til å bedre trafikksikkerheten, vil prosjektet korte ned reiselengden med rundt 30 kilometer, og redusere reisetiden med rundt 40 minutter. E10/rv. 85-prosjektet utgjør videre et pilotprosjekt for Statens vegvesen for å teste ut tiltak for grønnere og mer miljøvennlig utvikling.

Den totale verdien av byggekontrakten er estimert av Statens vegvesen til om lag 11,3 milliarder kroner, og drifts- og vedlikeholdskontrakten er beregnet til 1,0 milliarder kroner for perioden. Kontrakten vil bli ordreført når signering er på plass, opplyser Skanska.

– I en meget krevende økonomisk tid har vi sammen forhandlet frem et godt tilbud på å få finansiert, prosjektert, bygget og driftet OPS-prosjektet E10/rv.85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt. Målet er å kunne signere kontrakt i juni, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, i Statens vegvesen i en pressemelding fra dem.

 Partene har inngått en avtale om «tidlig arbeid». Det betyr at Hålogalandsvegen AS, deres hovedentreprenør Skanska Norge, og deres underleverandører, får starte detaljplanlegging samt mindre arbeid som avskoging og rigging, før kontrakten inngås. Arbeidene vil starte i mai og vil bli varslet i god tid. Det legges også opp til å holde åpne folkemøter om utbyggingen før arbeidene starter, opplyser Vegvesenet.

Byggefasen for prosjektet forventes å vare i totalt 5,5 år.