NESO-topp Karina Krane er svært fornøyd med at Hålogalandsveien er prioritert i neste års budsjett.

NESO-topp Karina Krane er svært fornøyd med at Hålogalandsveien er prioritert i neste års budsjett.

Foto: NESO

NESO om Hålogalandsveien: –Svært viktig prioritering

NESO er svært fornøyd med at regjeringen vil prioritere oppstart av Hålogalandsveien i 2023.

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å bevilge tre milliarder kroner til Hålogalandsveien, og legger med det til rette for at anleggsarbeidet kan starte opp i løpet av 2023.

– Dette er et svært viktig prosjekt for hele regionen, for både nærings- og samfunnsutvikling, sier administrerende direktør i NESO Karina Krane, i en pressemelding.

Hålogalandsveien er det største veiprosjektet i Nord-Norge på flere tiår.

– For bygg- og anleggsnæringen er det krevende tider. At dette prioriteres er et riktig og viktig signal fra regjeringen, mener Krane.

Statens Vegvesen står som kjent igjen med en tilbyder (Skanska Hålogalandsveien). NESO har tidligere vært tydelig på at de mener det likevel er riktig av Statens Vegvesen å gå videre med prosjektet.

Nylig sendte NESO også brev til offentlige byggherrer hvor det ble advart mot å sette bygg- og anleggsprosjekter i landsdelen på vent. Sterk prisvekst, etterslep etter korona, strømkrise og renteøkninger er blant faktorene som gjør det nødvendig å sette inn tiltak for å holde hjulene i gang, skriver NESO i meldingen.

– Ringvirkningene av et prosjekt som Hålogalandsveien vil være store, og det er ekstremt viktig at hjulene nå holdes i gang i bygg- og anleggsnæringen, fastslår Krane.

Regjeringen skriver følgende om E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (Hålogalandsveien) i statsbudsjettet:

«Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). I 2023 vil disse midlene blant annet bli brukt til forberedende arbeider på dette prosjektet, og det legges opp til anleggsstart i løpet av året. Prosjektet omfatter bygging av til sammen 82 km vei. I tillegg til strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av riksvei 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen».

«Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien gjennom årlige utbetalinger. Anskaffelsesprosessen for OPS-kontrakten startet opp i 2021, og det er lagt opp til at kontrakt blir inngått sommeren 2023. Dette vil legge til rette for at anleggsarbeidene kan starte opp i løpet av 2023».