Kun en tilbydergruppering står igjen ved OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt.
Kun en tilbydergruppering står igjen ved OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt.Illustrasjon: Statens vegvesen.

Trekker seg fra OPS-prosjekt – Skanska eneste tilbyder

Bare en tilbydergruppe står igjen i konkurransen om å få bygge og drifte OPS-prosjektet E10 Hålogalandsveien. Statens vegvesen mener det fortsatt er mulig å lande kontrakten.

Statens vegvesen beklager at to av de tre kvalifiserte tilbydergruppene har trukket seg fra konkurransen om å få bygge og drifte E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt. Via Borealis trakk seg i midten av februar, og nå drøyt seks måneder senere, trekker også Nordland Forbinde seg, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

– For oss som utbygger er det selvsagt uheldig å stå igjen med kun en tilbyder i en konkurranse for en så stor og omfattende utbygging, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Fakta

* I OPS-kontrakten E10 Hålogalandsvegen får én leverandør ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veganlegget i 15 år.

* Kontrakten omfatter strekningene rv. 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn, E10 fra Gullesfjordbotn til Steinsland v/Tjeldsund bru, rv. 83 fra Tjeldsundbrua til Fauskevåg og rv. 85 fra Kåringen til Fiskefjord.

* Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Av resterende bygges 35 kilometer i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje.

* Den totale og øvre rammen for hele prosjektet, inkludert grunnerverv, forarbeid og utgifter til Statens vegvesen, er av Stortinget satt til 18,3 milliarder (2021-kr).

Kilde: Statens vegvesen

Vil fortsette med en tilbyder

Statens vegvesen mener likevel det kan føre fram å gjennomføre den planlagte tilbuds- og forhandlingsfasen med den ene tilbydergruppen som fortsatt er med, Skanska Hålogalandsvegen.

– De har solid erfaring fra store OPS-prosjekter, utbygginger og drift i arktiske strøk. Klarer de å levere et tilbud godt innenfor den økonomiske rammen Stortinget har vedtatt, vil anskaffelsen og utbyggingen kunne gå som normalt, sier Davik.

Med dagens økonomiske bakteppe mener vegvesenet at det fortsatt ligger et klart konkurranseelement i anskaffelsen og at gjenværende tilbyder uansett må strekke seg for å være sikker på å få oppdraget, skriver Vegvesenet i meldingen.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen. 

Forhandlinger

Første tilbud leveres innen 15. september 2022. Det er lagt opp til å inngå kontrakt sommeren 2023. Det muliggjør byggestart samme år med antatt byggetid 6-7 år, opplyser Vegvesenet.

Tilbydergrupperingen som er med:

Skanska Hålogalandsvegen
Ledes av Skanska Norge AS som har med seg Skanska Infrastructure Development AB, Multiconsult ASA, Aas Jakobsen AS, AJ Trondheim AS, ViaNova AS, Svevia Norge AS, Skanska AB, Skanska Hedmarksvegen Invest AB, Skanska Norge Konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.

Tilbydergruppene som har trukket seg:

Via Borealis
Ledes av ASTM S.p.a som har med seg Acciona Concesiones S.L, Acciona Construccion SA, Itinera S.p.a, Acciona WEP Holding inc., Rambøll Norge AS, Rambøll Finland Oy og Mesta AS.

Nordland Forbinde
Ledes av Gülermak Sp. z o.o. som har med seg Aldesa Construcciones S.A., Intertoll Infrastructure Developments B. V., Tecnicas y Proyectos S.A. (TYPSA), AFRY Norway AS, Intertoll Europe Zrt, Intertoll Limited, Duna Intertoll Zrt, Mecsek Autopalya-uzemelteto Zrt, Intertoll Polska Sp. z o.o, Intertoll Construction Sp. z o.o, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. og Intertoll Capital Partners B.V.