Slik blir det nye byggevarehuset til Coop OBS i Mjøndalen. Illustrasjon: Arkitekt Halvorsen og Reine AS

Skanska bygger for Coop OBS i Mjøndalen

Skanska har signert kontrakt om bygging av et nytt byggevarehus for Coop OBS i Mjøndalen. Kontrakten er på 78,4 millioner kroner og gjennomføres i totalentreprise.

Det skal bygges en tradisjonell byggevarebutikk på 3.500 kvadratmeter, samt en drive-in-butikk for trelast på 4.000 kvadratmeter. Bygningene skal oppføres som tradisjonelle stålbygg med takplater og sandwich-elementer. I tillegg til byggeriene skal det opparbeides 11.000 kvadratmeter utomhusarealer.

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Coop Norge Eiendom gjennom forprosjektfasen og har sammen klart å utvikle et godt prosjekt. Vi setter stor pris på tilliten vi har fått til å være med å utvikle dette prosjektet, og nå gleder vi oss til å komme i gang med produksjonen, forteller Terje Nyborg Olsen, distriktssjef i Skanska Drammen i en pressemelding.

Prosjektet har umiddelbar oppstart og skal ferdigstilles innen mars 2019.