Entreprenøren som skal bygge den nye bussterminalen i Tromsø, skal etter planen være på plass før sommerferien.
Entreprenøren som skal bygge den nye bussterminalen i Tromsø, skal etter planen være på plass før sommerferien. Illustrasjon: Statens vegvesen

Skal velge entreprenør for ny bussterminal i Tromsø

Staten vegvesen vil plukke ut inntil fire entreprenører i konkurransen om byggingen av den nye bussterminalen i Tromsø.

Den nye bussterminalen er det første store prosjektet i bypakke Tenk Tromsø.Statens vegvesen opplyser i en pressemelding at de vil plukke ut inn til fire aktuelle leverandører til konkurransen som skal gjennomføres med forhandlinger.

Før det skjer skal byggherren arrangere tilbudskonferanse 6. februar, mens fristen for å levere forespørsel om å få delta i konkurransen er satt til 1. mars. Vegvesenet planlegger kontraktsignering rundt 20. juni.

En million reisende

Dagens bussterminal i Giæverbukta er Nord-Norges største kollektivterminal. Den har omlag 760 bussavganger daglig og en million påstigende årlig. Samtidig er dagens terminal trafikkfarlig og utformet slik at bussene får mye unødvendig kjøring for å sette av og ta på folk.

I tillegg er den dårlig tilrettelagt for reisende med spesielle behov. Den nye terminalen skal bli mer effektiv og brukervennlig for alle, skriver Vegvesenet.

– Når den nye terminalen står ferdig blir den et kinderegg som løser mange av dagens utfordringer, sier sekretariatsleder i Tenk Tromsø, Veronica Wiik.

Økt sikkerhet

Den nye terminalen vil få en stor øy (fortau) for de reisende, i stedet for ni små øyer der bussene stopper i dag. Publikumsøya får to lukkede venteområder og ett toalettbygg, begge tilrettelagt for reisende med spesielle behov, dvs. universelt utformet. På øya kan de reisende bytte buss uten å måtte krysse andre bussers kjørebane slik de må i dag. Bare én opphøyd adkomst krysser kjørebanen.

– Dette gir vesentlig bedre trafikksikkerhet og fasiliteter for de reisende, sier Wiik.

Raskere og mer miljøvennlig

I dag må bussene kjøre via flere rundkjøringer hver gang de er innom terminalen. Ny terminal får direkte inn- og utkjøring. Det sparer tid og gir mindre utslipp fordi bussene totalt vil kjøre 40.000 kilometer mindre hvert år. I tillegg vil langt færre busser passere rundkjøringene i den sterkt trafikkerte Ringvegen og slik bidra til bedre trafikkflyt, opplyser Vegvesenet.

– For våre passasjerer vil hver busstur gå raskere. Samtidig får sjåførene en bedre og mer oversiktlig arbeidshverdag med mindre stress, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) i Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Krevende byggeperiode

Terminalen skal være i bruk gjennom hele anleggsperioden. Entreprenøren som vinner oppdraget må derfor bygge midlertidige holdeplasser, gangfelt og sykkelstier, skriver byggherren.