Det skal brukes store mengder betong på utbyggingen av Fornebubanen. Ill. Fornebubanen

Skal bruke 230.000 kubikkmeter betong på Fornebubanen

Arbeidet med Fornebubanen er nå i full gang, og det skal brukes store mengder betong i løpet av hele prosjektgjennomføringen.

Iren Synnøve Måsøval, direktør for Fornebubanen.

Totalt skal det benyttes over 232.000 kubikkmeter betong på stasjonene og i tunnelene. Størstedelen av betongen skal benyttes på de seks stasjonene i traseen. I hovedsak ønsker de å benytte lavkarbonbetong klasse A i dette arbeidet.

- På stasjonene skal det brukes 200.000 kubikkmeter betong og 35.000 tonn armering, uttalte Iren Synnøve Måsøval, direktør for Fornebubanen, på Norsk Betongdag onsdag.

Det skal også benyttes mye betong i tunneldelen av prosjektet. Samlet skal det brukes rundt 20.000 kubikkmeter til vanntett støp i tunnelene.

- Vanntett utstøping velges ved stor mektighet av løsmasser, setningsømfintlige bygg og infrastruktur og hvor det er svakt berg og liten betongoverdekning, forteller Måsøval.

I tillegg skal det brukes 12.000 kubikkmeter sprøytebetong. I tunnelene skal det etter planen brukes rundt 3.500 tonn armering.

Det skal også tas ut store mengder masser som en del av prosjektet. I stasjonene skal det tas ut totalt 300.000 faste kubikkmeter masser.

I byggegropen på Koksa skal det tas ut cirka 330.000 kubikkmeter faste masser, forteller Måsøval. I tunnelen skal det tas ut hele 700.000 kubikkmeter faste masser.

I utbyggingen legger byggherren opp til strenge miljøkrav.

- Vi skal ha en fossilfri anleggsdrift og vil tilrettelegge for bruk av elektriske anleggsmaskiner. Vi vil også ha konkrete klimatiltak for hver entreprise, forteller Måsøval.

Nylig signerte Skanska Norge den første store kontrakten med Fornebubanen. Denne jobben omfatter grunnarbeider på Fornebu stasjon og base, og har en verdi på cirka 497 millioner kroner.

Fremover kommer en rekke nye entrepriser i prosjektet, og den siste skal etter planen ut i markedet i oktober 2024.