Irene Måsøval, direktør Fornebubanen, og Steinar Myhre, konserndirektør Skanska Anlegg, signerte i dag kontrakten for første store entreprise på Fornebubanen. Foto: Fornebubanen

Skanska fikk første store Fornebubane-kontrakt

Prosjektet Fornebubanen inngår kontrakt med Skanska Norge AS på den første store entreprisen på Fornebubanen.

Grunnarbeider på Fornebu stasjon og base er den første av flere store entrepriser som kunngjøres og igangsettes i tidsrommet 2020-2024. Kontrakten er på 497 millioner kroner, opplyser byggherren i en pressemelding.

Byggegropen som skal graves ut og sprenges er på cirka 600.000 fm3, som innbefatter både fjerning av løsmasser og fjell. Skanska vil gå i gang med rivning av eksisterende bygningsmasse og spunting, graving og sprengning for å få etablert en stor byggegrop på Fornebu sør. Denne vil senere romme endestasjon og hensetting av vognmateriell på den nye T-banestrekningen mellom Majorstuen og Fornebu.

I meldingen understreker både Fornebubanen og Skanska at de vil ha et stort fokus på HMS. Prosjektet har også ambisiøse klimamål, og det vil bli benyttet en stor andel fossilfrie anleggsmaskiner.

Fornebubanen

Fornebubanen skal bli en ny T-banestrekning i et sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum.

Banen vil bli cirka åtte kilometer lang, og skal ha seks stasjoner; Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Stipulert reisetid fra Majorstuen til Fornebu blir 12 minutter.

Byggingen av banen starter i 2020, og den skal stå klar til drift i 2027. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Entreprisen omfatter også omlegging av veier, kabler og rør i grunn på Fornebu sør. Løsmasser og fjell vil bli håndtert og kjørt bort som overskuddsmasser. Hovedandelen av steinmassene vil bli levert til Skanska Industrial Solutions sin gjenvinningsterminal på Fornebu til foredling og videre gjenbruk. Dette reduserer transportavstandene betydelig og er et viktig bidrag til reduserte klimagassutslipp, står det i meldingen.

- Vi satser på kollektivtransporten som aldri før i Oslo. Fornebubanen er framtidas transportløsning, og det er veldig gøy å nå enda en viktig milepæl som vil gjøre bylufta renere og kutte klimagassutslipp ved at enda flere kan la bilen stå. Byrådet i Oslo har stilt krav og bevilget penger for at anleggsarbeidene også skal skje fossilfritt og utslippsfritt. Nå gleder jeg meg til første spadetak i jorda på det som blir den største utbyggingen av T-banen siden krigen, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo i pressemeldingen.

- Vi er veldig glade for at vi får bruke vår spisskompetanse innen både masseforflytning, fundamentering og grønn anleggsvirksomhet i dette viktige samferdselsprosjektet som vil gi innbyggerne i Oslo og Bærum et betydelig bedre kollektivtilbud, forteller Steinar Myhre, konserndirektør for Skanska Anlegg.

- Jeg er glad for at vi nå endelig kommer i gang med Fornebubanen. Denne store kontraktsinngåelsen markerer at vi nå er enda et skritt nærmere byggestart! Fornebubanen betyr miljøvennlig transportmulighet med god kapasitet, og det legger grunnlaget for den videre utviklingen i Bærum og Fornebu, både for folk som bor og jobber der, sier Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

- Vi har rigget organisasjonen og er klare for å starte anleggsarbeidet på Fornebu sør. Vi føler oss trygge på at Skanska vil gjøre en solid anleggsjobb i tilknytning til endestasjonen. Fornebubanen ønsker å gjennomføre et prosjekt hvor både naboer og myndigheter opplever at vi ivaretar nærmiljøet, samtidig som vi får utført arbeidene på en effektiv og miljøvennlig måte, sier Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen.