Sju aktører har søkt om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. Her fra den flytende havvindparken Hywind Tampen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Sju aktører har søkt om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. Her fra den flytende havvindparken Hywind Tampen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sju aktører har søkt om å få bygge ut havvind sør i Nordsjøen

Olje- og energidepartementet har mottatt sju søknader om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II.

Departementet vil nå starte jobben med å vurdere søknadene.

– Til tross for store kostnadsøkninger for den globale havvindindustrien den siste tiden, er det flere sterke aktører som søker om å kunne delta i auksjonsrunden om Sørlige Nordsjø II, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

I utlysningsdokumentene fremkommer det at departementet vil prekvalifisere minimum seks og maksimalt åtte søkere. Dersom færre enn seks søkere kan prekvalifiseres, vil departementet vurdere om auksjonen skal gjennomføres.

Regjeringen har som mål at det innen 2040 skal tildeles områder for 30000 MW havvindproduksjon. De første prosjektområdene for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble utlyst i mars i år.

Auksjon i februar

Departementet vil så snart som mulig offentliggjøre hvilke søkere som er kvalifisert til å delta i auksjonen. Foreløpig auksjonstidspunkt er februar neste år.

Søkerne er Aker Offshore Wind, BP og Statkraft, Equinor og RWE, Hydroelectric Corporation, Mingyang Smart Energy, Norseman Wind, Parkwind og Ingka og Shell, Lyse og Eviny.

Før søknadsfristen gikk ut onsdag klokka 12, hadde flere aktører trukket seg fra konkurransen. Onsdag morgen varslet Brigg Vind at de trakk seg. Bakgrunnen er at det har gått politisk prestisje i saken, og at fallhøyden er stor, ifølge NRK.

Tidligere i uka trakk danske Ørsted seg. Fra før har også Norsk Hydro, Aker, Vattenfall, Deep Wind Offshore og Seagust uttrykt at innsatsen blir for høy, og at rammevilkårene ikke er gode nok.

Viktig milepæl

Offshore Norge, som organiserer havvindselskaper på norsk sokkel, er fornøyd med at flere konsortier har søkt om prekvalifisering for Sørlige Nordsjø II.

– Vi er fornøyde med at det har kommet sju søkere. Vi vet at betingelsene for å bygge ut Sørlige Nordsjø II er krevende, men vi forventer at flere av konsortiene som har søkt, vil bli prekvalifisert, sier Roger Pedersen, direktør for havvind i Offshore Norge i en pressemelding.

Han mener den krevende kostnadssituasjonen og betingelsene er forklaringen på hvorfor flere av konsortiene som hadde planlagt å delta i prekvalifiseringen, har valgt å trekke seg fra søknadsprosessen.

– Nå er det viktig at regjeringen så raskt som mulig får avklart med Esa og EU-kommisjonen at en kan legge kvalitative kriterier for tildelingen på Utsira Nord. Slik unngår vi nye, store forsinkelser i Norges flytende havvindsatsing, påpeker Pedersen.

Olje- og energidepartementet har mottatt sju søknader om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. Her olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Emilie Holtet / NTB

Olje- og energidepartementet har mottatt sju søknader om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. Her olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Emilie Holtet / NTB