USA kommer trolig ikke til å kutte renten før til neste år, noe som betyr at Norges Bank også kommer til å vente, spår sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1. Foto: Gorm Kallestad / NTB
USA kommer trolig ikke til å kutte renten før til neste år, noe som betyr at Norges Bank også kommer til å vente, spår sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Sjeføkonom: Trolig ikke rentekutt før til neste år

Trolig blir det ikke renteheving før til neste år på grunn av den svake krona. I stedet kan det bli enda en renteheving fra Norges Bank, spår økonomene.

Norges Bank holder rentemøte i neste uke og kommer trolig til å signalisere at det ikke blir rentekutt i år, tror sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

– Høy lønnsvekst, svak produktivitetsvekst og en stadig økende offentlig sektor som får finansiering fra et økende oljefond, er en negativ spiral for kronen. Norges Bank må trolig vente til USA begynner å kutte renten, for å unngå en svekkelse av kronen, skriver hun i sin rapport for april.

Norges Bank holder rentemøte 3. mai, etter at den amerikanske sentralbanken har holdt sitt 1. mai.

Kan bli renteheving

Til E24 sier Holvik at det til og med er fare for at renten heves.

– Vi utelukker det ikke og har advart om at det er en risiko, sier hun.

Globalt vil prisveksten holde seg høy framover, blant annet som følge av økende geopolitisk spenninger, klimakrise, krig og terror, skriver Holvik i rapporten.

– Stadig flere land ruster kraftig opp og flagger hjem produksjon, noe som bidrar til økt vekst og til å holde prisveksten høy. Verden glir sakte inn i en krigsøkonomi, noe som preger både rente og aksjemarkedet, skriver hun.

Holvik viser også til hjelpepakken til Ukraina, Israel og Taiwan på 95 milliarder dollar som USA vedtok i helgen.

– Flere europeiske land må følge etter. Det vil gi økt aktivitet, investering og behov for arbeidskraft. Prisveksten vil av denne grunn holde seg høy globalt fremover, og det er ikke sikkert det er behov for å kutte renten i USA i år, skriver hun.

Holvik peker også på at lønnsoppgjøret ble høyere enn det Norges Bank hadde i sine prognoser, og at boligprisene stiger på grunn av lav boligbygging mens høy innvandring øker etterspørselen.

Dessuten øker oljefondet kraftig, delvis som følge av svakere kronekurs, noe som vil gi økt pengebruk over statsbudsjettet neste år, mener Holvik.

Høy rente for å hindre svakere krone

– Nivået på kronekursen er nå i overkant av 2 prosent svakere enn Norges Bank ventet i mars-anslagene, skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.

Dersom kronekursen holder seg på nivået den ligger på nå, kan det bety renteheving, ifølge sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Han tror ikke på store endringer på førstkommende møte.

– Det er et mellommøte, så de vil nok være forsiktige med å gjøre altfor store endringer. Samtidig må de nok ta opp dette. Flere faktorer trekker nå i retning av høyere rentebane, sier Hov til E24.

– Poenget for Norges Bank blir nok å holde renten høy så man klarer å hindre en verre utvikling i kronekursen. De har fortsatt god tid, sier han.