F.v. Ingjerd Aaraas, adm. dir. i Brekke & Strand, Geir M Aarstad, styreleder Brekke & Strand og Tønnes A. Ognedal (daglig leder SINUS AS).

SINUS og Brekke & Strand Akustikk fusjonerer

Brekke & Strand Akustikk AS er per i dag det største énfaglige selskapet innenfor akustisk rådgivning i Norden. SINUS AS startet opp i 1992 og har i dag 18 ansatte fordelt på to kontorer i Stavanger og Kristiansand.

Fusjonsplan er nå vedtatt i begge selskap og SINUS AS vil, i løpet av høsten 2018 bli fusjonert med Brekke & Strand Akustikk AS.

− Vi får en helt unik mulighet til sammen å utvikle våre tjenester innen akustikk, støy og vibrasjoner med nye medarbeidere, nye markeder og ny kunnskap. Spesielt interessant er det å få en god fot innenfor olje og gass‐oppgavene. Her er det mye spennende for oss som jobber med å redusere støy og vibrasjoner, sier Ingjerd Aaraas, adm. dir. i Brekke & Strand.

− Vi er to medarbeidereide selskap, i tillegg var gründerne kollegaer i samme selskap på 80 tallet, kanskje det var skrevet i stjernene, legger Aaraas til.

− For oss er dette er nytt og viktig skritt i en lang og god utvikling for SINUS, sier Tønnes Ognedal. 

Han har vært leder av selskapet siden de startet i 1992. 

− Vi har hatt mange gode år med en rekke spennende oppdrag for våre engasjerte medarbeidere. De ansatte ser at det å gå sammen med Brekke & Strand vil gjøre at det blir enda mer gøy på jobben. Vi har mange gode kunder som vi skal fortsette å ta vare på. Dette kan vi nå tilby med et selskap som har mer spesialkompetanse og større kapasitet, sier han

Etter fusjonen vil Brekke & Strand Akustikk AS være et selskap med 86 ansatte fordelt på kontorer i Gøteborg, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bergen og Oslo.