Det nye radaranlegget er planlagt ferdigstilt i 2026.  Illustrasjon: Forsvarsbygg

Det nye radaranlegget er planlagt ferdigstilt i 2026. Illustrasjon: Forsvarsbygg

Signerte kontrakt for bygningsarbeider for nytt radaranlegg

UNU AS har fått oppdraget med å bygge det planlagte radaranlegget på Heida i Kinn kommune. Kontrakten har en verdi på over 50 millioner kroner.

Forsvarsbygg starter å bygge det nye radaranlegget på Heida i Vestland i mars 2024.

– Radaranlegget på Heida oppgraderes og blir det første anlegget i Norges nye radarkjede. Forsvarsbygg skal bygge totalt elleve nye radaranlegg over hele landet. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg, i en pressemelding.

Det nye radaranlegget er planlagt ferdigstilt i 2026. Frem til nå har Forsvarsbygg oppgradert veien til anlegget og gjort klart tomten.

Det var den Måløy-baserte entreprenøren UNU AS som vant kontrakten for byggearbeidene for det nye radaranlegget.

– Forsvarsbygg er opptatt av å bidra til lokalt næringsliv og er glade for å få UNU AS med på laget for å bygge enda mer forsvarsevne, sier Sneve i meldingen.

Kontrakten omfatter bygningsmessige, elektro-, rør- og ventilasjonstekniske arbeider til radaranlegget, inkludert rigg. Den totale prosjektkostnaden på bygg og anleggssiden for lokasjonen er i overkant av 200 millioner kroner.

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Forsvarsmateriell er totalprosjektleder og ansvarlig for teknologianskaffelsen. Luftforsvaret vil være bruker av radaranleggene.