Fra venstre: Prosjektleder Pål Grinde i Vassbakk & Stol, prosjektdirektør Kjartan Hove i Statens vegvesen, avdelingsleder Bjørn Lindstad i Vassbakk & Stol, utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og prosjektleder Beate Riisnæs i Statens vegvesen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen
Fra venstre: Prosjektleder Pål Grinde i Vassbakk & Stol, prosjektdirektør Kjartan Hove i Statens vegvesen, avdelingsleder Bjørn Lindstad i Vassbakk & Stol, utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og prosjektleder Beate Riisnæs i Statens vegvesen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen

Signerte kontrakt for bygging av sykkelstamvei

Statens vegvesen har signert kontrakt med Vassbakk & Stol for bygging av sykkelstamvei på den drøyt to kilometer lange E39-strekningen mellom Bradbenken og Glass Knag i Bergen.

Arbeidene starter etter planen i mars i år, og prosjektet skal stå ferdig sommeren 2026. Kontrakten har en verdi på 142 millioner kroner uten merverdiavgift, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

— Nå er vi et steg nærmere å sette spaden i jorden på et prosjekt som skal bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken i Bergen. Byen trenger et godt utbygget sykkelstamvegnett for å nå dette viktige målet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Strekningen som bygges ut er en del av E39 Sykkelstamveg Bergen som strekker seg fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord.

Gående og syklende får adskilte tilbud langs strekningen. Illustrasjonen viser sykkelvei langs Reperbanen i retning Bergen sentrum. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Gående og syklende får adskilte tilbud langs strekningen. Illustrasjonen viser sykkelvei langs Reperbanen i retning Bergen sentrum. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Kontrakten Vassbakk & Stol har inngått med Vegvesenet omfatter en totalt 2,3 kilometer lang strekning fra Bradbenken, via Sandvikstorget, og til Glass Knag. I prosjektet skal dagens sykkelfelt bygges om til sykkelvei adskilt fra biltrafikken. Det har de siste årene vært flere trafikkulykker på strekningen, spesielt i det såkalte Gjensidigekrysset, opplyser Vegvesenet.

Avdelingsleder Bjørn Lindstad i Vassbakk & Stol, sier prosjektledelsen allerede er i gang med planlegging av en trygg gjennomføring av prosjektet. 

— Her blir det arbeid tett på biltrafikk og myke trafikanter. Det vil vi ha stort fokus på i gjennomføringen. Vi håper på godt samarbeid med naboer og tålmodighet hos trafikanter under gjennomføringen av prosjektet, sier han.