En mann i 50-årene omkom i ulykken ved gangbrua i Olsvik. Foto: Tuva Åserud / NTB
En mann i 50-årene omkom i ulykken ved gangbrua i Olsvik. Foto: Tuva Åserud / NTB

Ny rapport: Sju gangbruer i Bergen sårbare for påkjørsel

Norconsult har kartlagt overgangsbruer for gang- og sykkeltrafikk i Bergen, og funnet ut at sju av dem er sårbare for påkjørsel. Av disse igjen regnes fire som svært sårbare.

Det var 31. juli i fjor at en lastebil med kran kjørte inn i en gangbru i Olsvik i Bergen. Deler av brua kollapset, og lastebilsjåføren mistet livet i ulykken.

Gangbrua fra 1982 var – selv om den var bygget etter datidens krav, ikke dimensjonert for å tåle påkjørsler. Dette ifølge Bergen kommune.

Statens Havarikommisjon har satt i gang med å granske ulykken, og dette arbeidet pågår fortsatt.

Bymiljøetaten i Bergen har bestilt en kartlegging av tilsvarende bruer andre steder i byen, og denne er nå klar. I en pressemelding skriver Bymiljøetaten at flere bruer i Bergen og ellers i landet er bygget på tilsvarende måte.

Resultatet av kartleggingen er tidligere omtalt i Bergensavisen.

Norconsults rapport tar for seg 21 lette overgangsbruer for gang- og sykkeltrafikk, som kan være utsatt for påkjørsler. Av disse ble 14 vurdert til å være ikke sårbare, én bru på Laksevåg er vurdert som sårbar, én på Laksevåg og én i Fana er vurdert som litt sårbare og fire bruer er vurdert som svært sårbare. Av disse ligger én i Åsane, én i Arna og to på Laksevåg.

– Det er ulike vurderinger for hvorfor de aktuelle broene er klassifisert som sårbare. Felles for alle er at de er eldre broer som er bygget etter datidens krav. Påkjørsellast var ikke et av dimensjoneringskriteriene den gang, og det betyr at de er ikke konstruert for å tåle den type ytre belastning som dagens broer blir konstruert for å tåle, sier Tord Honne Holgernes, leder av forvaltningsavdelingen i Bymiljøetaten, i pressemeldingen.

– Det er viktig å understreke at broene tåler det de er bygget for å tåle, altså gange- og sykkeltrafikk over broen. Det de er sårbare for, er kraftfull ytre påvirkning, for eksempel at broene blir påkjørt av et stort kjøretøy i høy fart. Sannsynligheten for det er lav, men konsekvensene kan være store hvis det først skjer. Vi vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å minimere denne risikoen, fortsetter Holgernes.

Kommunen vil nå gå gjennom rapporten og de anbefalte tiltakene, og sende en bestilling på gjennomføring av tiltak så snart som mulig, fremgår det av pressemeldingen. 

Kommunen har også oversendt rapporten til fylkeskommunen og Statens vegvesen, og bedt om tilbakemelding på foreslåtte tiltak som de står ansvarlige for. Alle de sårbare bruene krysser fylkes- eller riksvei.