Foto:Per Kollstad/Statens vegvesen

Foto:Per Kollstad/Statens vegvesen

Dette er utlysningene Vegvesenet planlegger i 2024

Statens vegvesens utbyggingsdivisjon planlegger 23 utlysninger i løpet av 2024.