Sibirske laftehytter

Hittil har de fleste laftede tømmerhytter som har blitt satt opp i Norge vært i furu, men nå tilbyr bedriften Sibirsk Lerk hytter i nettopp det tømmermaterialet.

Lafteteknikken oppsto i Russland for over 1000 år siden, og har også lenge vært brukt her i landet. Når man nå lanserer sibirsk lerk som et alternativ til furu i tømmerhyttene, mener man at dette er et vesenlig bedre materiale å lafte med. Nå kan vi ta vare på gamle tradisjoner på en moderne måte, sier Torgeir Aarhus i Sibirsk Lerk AS. Forskjellen mellom tresortene er først og fremst at du får en mer stabil og tettere lafteknute med sibirsk lerk. Alt vil sette seg raskere. En laftehytte i sibirsk lerk vil sige to til fem centimeter, mens tallene for furu vil være 8 til 15 centimeter, legger han til. Tømmerstokken blir i følge Skiens-bedriften håndplukket i Sibir, og fraktet til Latvia. Ved hjelp av et moderne tørkeanlegg der blir laftestokkene gjennom 40 dager tørket ned til en kjernefuktighet på 18 prosent. Selv tilpasningene av alle tømmerstokkene foregår også i Latvia. Her blir de forskjellige målene på hytta lagt inn i en datamaskin, som styrer en freserobot som gjør klar byggesettet. Robotene kan også gjennombore tømmeret for å få lagt skjulte elektriske anlegg. Installatører fra Latvia kommer så til Norge og setter opp hytta. Foreløpig er det bare et laftet stabbur som har blitt satt opp på denne måten her til lands, men latvierne har satt opp 90 laftede furuhytter på denne måten tidligere. Aarhus forteller også at flere hytteutbyggere har meldt sin interesse for å sette opp disse hyttene.