Med hjelp av blant elektriske maskiner og utstyr skal ambisjonene om utslippsfrie og fossilfrie byggplasser oppfylles. Tidligere i år tok Veidekke i bruk en ombygd Caterpillar 323F Z-line, som nå går på batteri. Arkivfoto: Trond Joelson

Serverer utslippsfrie byggeplasser til frokost

Hva er mulig, hva skal til og når? Det er spørsmålet deltakerne skal få tygge på når Veidekke inviterer til frokostmøte om utslippsfrie byggeplasser.

Med utgangspunkt i Oslo samler Veidekke fredag 29. november offentlige og private byggherrer og de viktigste premissleverandørene til å dele sine erfaringer og tanker rundt fremtidens byggeplasser.

Frokostmøtet finner sted på brakkeriggen ved Ruseløkka skole i Vika, hvor entreprenøren er i full gang med å bygge en helt ny skole med Undervisningsbygg som byggherre.

Prosjektet har høye miljøambisjoner med mål om å bli et nesten nullenergibygg, høye krav til fossilfri og utslippsfri byggeplass og er dessuten et forbildeprosjekt i Futurebuilt.

Blant innlederne er klima- og miljøminister Ola Elvestuen, miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg, direktør miljø og innovasjon Kjerti Folvik i Aspelin Ramm, teknisk rådgiver Even V. Lunder i Hafslund og servicedirektør Ole-Petter Holene i Pon/Cat.

I tillegg vil Veidekkes prosjektleder Karl Christian Martinsen og konserdirektør Hans Olav Sørlie innlede om prosjektet ved Ruseløkka skole.

Les mer her.

Ruseløkka skole. Illustrasjon: GASA arkitektkontor