Ser frem til å møte folk igjen

Det har vært en spesiell vår for hele Norge og for alle som jobber innen byggenæringen. Et virus har snudd opp ned på hverdagen, noe som har påvirket virksomhetene vi alle er en del av, men også hvordan vi har jobbet for å skape resultater.

Koronakrisen har definitivt gjort noe med oss. For veldig mange har hjemmekontor og digitale virkemidler blitt den nye hverdagen. Man har ikke møtt mange utenom de aller nærmeste, og hverdagslivet for et halvt år tilbake virker allerede relativt fjernt. Nå begynner de strammeste tiltakene som ble innført 12. mars å sakte men sikkert bli løsnet opp – det er positivt på mange måter. Stadig flere blir nå å se i kontorlandskapene, det er rom for flere fysiske møter og ikke bare ved hjelp av Teams og andre digitale møteplattformer – og tingene normaliseres mer og mer. Men smittefaren ligger fortsatt der, og dette vil legge restriksjoner på hvordan vi skal leve og arbeide i mange måneder fremover. I hvor stor grad er det foreløpig ingen som vet.

Det er flere positive aspekter ved at vi nå i stor grad har fått føle på kroppen hvordan det faktisk er å jobbe heldigitalt. Det fungerer meget bra å mange plan, men det er visse momenter som ikke løses like godt over datalinjene som ansikt til ansikt. Selv om vi raskt tilpasser oss en ny hverdag og nye måter å arbeide på, trenger vi mennesker å møte hverandre. Det gir noe ekstra, og det er definitivt mange som nå som setter stor pris på å kunne treffe både kollegaer, kunder og samarbeidspartnere igjen. Snart vil det også bli mer aktuelt med flere kurs, konferanser og større samlinger - selv om de helt store møteplassene fortsatt ligger noe frem i tid. Byggenæringen trenger nå at det åpnes mer opp igjen, selvsagt i trygge former. Næringen trenger at alle hjulene begynner å rulle tilnærmet som normalt.

På byggeplassene har det fungert mer eller mindre som før krisen, men om restriksjonene som har vært og som fortsatt delvis er i funksjon vil vedvare lenge – får det store konsekvenser – ikke minst de oppdragene som skal komme. Håpet er at vi etter sommeren går mot en mer normal totalsituasjon – der vi faktisk får treffes for å snakke om og diskutere næringens nære fremtid og hvilke løsninger og utfordringer næringens aktører vil måtte håndtere i månedene og årene fremover.