Illustrasjonsfoto.

Sen påske ga all-time-high for byggevareindustrien

Salget fra byggevareindustrien viser en økning på hele 37,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i mars er sterkt preget av den sene påsken.

- Sammenlignet med tidligere år der også påsken var sen, som i 2014 og 2015, ser vi likevel en økning på henholdsvis 40 og 33 prosent som er en klar indikator på meget høyt aktivitetsnivå, skriver Byggevareindustriens forening i en melding.

Tradisjonelt er mars også preget av en del «hamstring» og lagerfylling før prisstigning fra 1. april.

Per første kvartal ligger industrien 20,2 prosent over 2016-nivået (17,3 prosent korrigert for prisstigning).

- Men det er først når vi har fått med oss aprilomsetningen vi vil ha et godt sammenligningsgrunlag, skriver Byggevareindustriens forening.

Akkumulert ligger nå betong og øvrige byggevarer relativt likt som grupper med henholdsvis 23 og 19 prosents økning hittil i år.